Společnost CNS a.s. byla založena v roce 1993 a v současnosti působí na evropském a americkém trhu. Mezi hlavní činnosti CNS a.s. patří vývoj software pro segment zdravotnictví, primárně pak pro laboratoře a ambulantní sektor. Společnost vyvinula řadu vlastních produktů, které pomáhají optimalizovat a zlepšovat provoz laboratoří.

Společnost nabízí více jak 20 let zkušeností na poli šifrování a zabezpečených datových přenosů, a to včetně R&D projektů s předními českými univerzitami. Jedním z klíčových produktů ve firemním portfoliu je vývoj a distribuce elektronického systému spisové služby, který splňuje všechny platné legislativní požadavky. Mezi další činnosti patří poskytování IT služeb jako je například kompletní outsourcing IT a správa sítě, IT audity a služby v oblasti kybernetické bezpečnosti.

V roce 2014 založila společnost CNS a.s. ve Spojených státech amerických dceřinou společnost IT-CNS, Inc., Sídlem společnosti se stal pensylvánský Pittsburgh, v rychle se rozvíjející čtvrti East Liberty, kde též sídlí další technologické firmy od startupů až po giganty jako jsou Google, Facebook nebo Uber.

1991

Luboš Hajn a Petr Samek začínají společně podnikat jako sdružení fyzických osob a uvádí na trh laboratorní informační systém AMIS

1993

Ing. L. Hajn a Ing. P. Samek společně zakládají CNS Mělník spol. s.r.o., předchůdce dnešní CNS a.s.

1993

je na trh uveden laboratorní informační systém AMIS

logo-amis
1996

je na trh uveden produkt elektronické spisové služby ELISA

logo-elisa
1996

Luboš Hajn a Petr Samek společně zakládají konzultační společnost Ideal Mělník a.s.

1999

společnost CNS a.s. se stává nástupnickou organizací společnosti CNS Mělník spol. s.r.o.

2000

dokončení mimořádně úspěšného projektu Y2K

2000

získání certifikátu systému managementu kvality dle normy ISO 9001

2001

je na trh uveden software pro logistiku CelDat

2004

portfolio společnosti se rozrůstá o dodnes velice úspěšný produkt EuroDat

logo-eurodat
2004

tvorba a nasazení software KPD pro Škoda Auto

2005

je na trh uveden laboratorní middleware SELMA

logo-selma2
2006

je na trh uveden software MediDat pro komunikaci zdravotnických organizací

2011

probíhá akvizice společnosti Inspirotec s.r.o. poskytující služby specializovaného kontaktního centra

2014

dokončení výzkumného projektu NOTEBAR (aplikace Vernamovy šifry v praxi)

2014

Akcionáři společnosti CNS a.s. zakládají pobočku IT-CNS, Inc. ve Spojených státech amerických

2015

je na trh uvedena aplikace Safety4Transfer pro zabezpečené přenosy dat

logo-safety4transfer
2016

fúze společností do holdingu Cyber Services a.s.

2019

je na trh uveden ambulantní informační systém MONA

logo-mona2
2020

náš příspěvek k zvládnutí globální pandemie Covid-19 krize bylo spuštění portálu Laboratornivysledky.cz

logo-lv
2022

získání certifikátu systému managementu bezpečnosti informací dle normy ISO/IEC 27001

Firemní politika

icon-aboutus-1

spokojený zákazník

icon-aboutus-2

systémový přístup k vedení projektů

icon-aboutus-3

zapojení všech zaměstnanců a využití jejich schopností ve prospěch společnosti

icon-aboutus-4

neustálé zlepšování procesů

icon-aboutus-5

budování vzájemně prospěšných vztahů se zákazníky a odběrateli

icon-aboutus-6

neustálé zlepšování efektivnosti integrovaného systému řízení dle norem ISO 9001 a ISO/IEC 27001

icon-aboutus-7

zavedení a dodržování bezpečnostních politik pro zajištění bezpečnosti informací

icon-aboutus-8

zvyšování povědomí zaměstnanců o odpovědnosti za kvalitu a bezpečnost informací

icon-aboutus-9

zajištění ochrany osobních údajů zainteresovaných stran

icon-aboutus-10

podporování osobního a profesního růstu zaměstnanců systematickým vzděláváním

icon-aboutus-11

zajišťovat dobré pracovní prostředí a podmínky pro zvyšování spokojenosti zaměstnanců

Certifikáty

Firma CNS a.s. je držitelem mnoha certifikátů, které lze považovat za významné měřítko kvality poskytovaných služeb. Uvádíme zde vzorek vybraných certifikátů, které považujeme z hlediska prosperity naší společnosti za nejvýznamnější.

Naši partneři

Projekty

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_018/0005005

Předmětem projektu je vývoj technologického řešení archivů elektronických dokumentů umožňující bezpečnou a dlouhodobou archivaci těchto dokumentů. Aplikace bude splňovat 100 % bezpečnost archivovaných dokumentů proti přístupu neoprávněných osob, včetně provozovatelů úložišť. Aplikace dále zajistí snížené riziko selhání jednotlivce cestou součinnosti více než jedné osoby, následně také definici minimálního počtu osob nezbytně nutných pro přístup k obsahu archivovaného dokumentu, a především možnost získání duplikátu za poškozený (zničený) elektronický dokument.

Realizace projektu:
od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2019
Předpokládaný rozpočet projektu:
16 571 040,- Kč
Cíl projektu:
Cílem projektu je vyvinutí nového technologického archivu elektronických dokumentů, pro zajištění bezpečné dlouhodobé archivace elektronických dokumentů.

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_018/0005007

Předmětem projektu je vývoj nové aplikace využívající moderního technologického řešení, které je zaměřeno na maximální zabezpečení dat v průběhu komunikace prostřednictvím sítě internet mezi ověřenými uživateli. Projekt řeší integraci jednotlivých funkcionalit stávajícího firemního produktu Safety4Data a systému NOTEZA do nové aplikace, jež se používá pro kryptaci dat Vernamovou šifrou, u které je exaktním matematickým důkazem prokázána 100 % bezpečnost přenášených souborů.

Realizace projektu:
od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2019
Předpokládaný rozpočet projektu:
16 438 380,- Kč
Cíl projektu:
Cílem projektu je vyvinutí nové SW aplikace, která bude schopna zajistit 100 % ochranu dat v průběhu komunikace prostřednictvím sítě internet mezi ověřenými uživateli.

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_018/0005095

Předmětem projektu je zajištění elektronické evidence zdravotnické dokumentace, a to především části týkající se komunikace mezi laboratoří a zdravotnickým zařízením (lékař, nemocnice). Konkrétněji se jedná o žádanky o laboratorní vyšetření a výsledky. Projekt dále přináší podporu pro transport a distribuci zdravotnického materiálu do sítí laboratoří.

Realizace projektu:
od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2019
Předpokládaný rozpočet projektu:
16 260 180,- Kč
Cíl projektu:
Cílem projektu je výměna stávající architektury za ESB architekturu.

CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_107/0012362

Předmětem projektu je vývoj nové mobilní aplikace Nextlife NG na platformách IOS, Android a webové aplikace, umožňující registrovaným uživatelům podílet se na péči o své zdraví. Aplikace Nextlife NG poskytne uživatelům možnost objednání si některého z mnoha nabízených balíčků laboratorních vyšetření nebo dalších služeb souvisejících preventivní péčí.

Realizace projektu:
od 1. 1. 2018 do 31. 10. 2020
Předpokládaný rozpočet projektu:
6 665 643,- Kč
Cíl projektu:
Hlavním cílem projektu je vyvinout novou verzi aplikace Nextlife, která přinese svým uživatelům zcela nové, moderní a inovativní funkcionality. Sekundárním cílem bude zjednodušení uživatelského rozhraní aplikace.

CZ.01.3.14/0.0/0.0/19_262/0020031

Projekt je vyvíjí novou generaci aplikace elektronické spisové služby ELISA 2. Spisová služba slouží ke sledování oběhu dokumentů v organizaci, tj. k jejich řádnému příjmu, evidenci, rozdělování, oběhu, vyřizování, vyhotovování, podepisování, odesílání, ukládání a vyřazování ve skartačním řízení. ELISA 2 bude využívat současné a perspektivní technologie, zajišťující životnost aplikace na další období, a také aktuální a předpokládané zákaznické a legislativní požadavky.

Realizace projektu:
od 15. 1. 2020 do 31. 12. 2022
Předpokládaný rozpočet projektu:
12 563 512,- Kč
Cíl projektu:
Cílem projektu je nová generace aplikace spisové služby ELISA 2, která zapracovává značné množství aktuálních i perspektivních zákaznických funkcionalit a samozřejmě také reaguje na soudobou legislativu. V aplikaci ELISA 2 budou použity nové a moderní technologie, u nichž je předpoklad jejich dlouhodobé podpory a rozvoje s výhledem na dobu minimálně 5 až 8 let, což je cyklus mezi jednotlivými generacemi vyvíjené aplikace. Aplikace bude koncipována do třívrstvé architektury. Bude vyvíjena ve vývojovém prostředí MS Visual Studio 2019 (a vyšší verze), programovacím jazykem bude C# (backend) a Electron JavaScript (frontend). Běhovým prostředím řešení bude .NET Framework. Data budou uložena v relační databázi MS SQL. Aplikace koncipovaná výše uvedeným způsobem a na uvedených technologiích, umožní rychlou a pružnou odezvu na zákaznické a legislativní požadavky. S tím spojená vyšší efektivita vývoje, testování a implementace se pozitivně promítne do rychlosti nasazení nových verzí při nižších nákladech pro zákazníka. Jedním z dalších cílů je důraz na možnost používání aplikace ELISA 2 na mobilních zařízeních napříč platformami. Aplikaci bude možné používat v operačních systémech Windows, Android a iOS, tj. v prohlížečích Internet Explorer, Edge, Mozilla FireFox, Chrome a Safari. Použití v mobilních zařízeních zrychlí proces oběhu dokumentů s příznivým dopadem na celkovou dobu vyřízení toho kterého procesu/dokumentu. Cílem, který aplikace také splní, je plná podpora implementace aplikace ELISA 2 v cloudovém prostředí jako model SaaS (software jako služba), což může být pro některé zákazníky ekonomicky výhodnější. Součástí tohoto cíle je také příprava nasazení ELISA2 do eGovernment cloudu. Vyšší efektivitu uživatelům přinese propojení aplikace ELISA 2 a nejrozšířenějšího kancelářského balíku MS Office a v rámci Office 365. Vzájemná provázanost obou aplikací umožní uživatelům odstranit duplicitní kroky při práci s dokumentem.

CZ.01.3.14/0.0/0.0/18_185/0018398

Elektromobilita je ve většině zemí, včetně té naší, na počátku svého rozmachu a vývoje. Avšak i přes mnoho odpůrců je elektro-mobilita stále aktuálnějším tématem. Počty čistě elektrických bateriových vozidel stále rostou, a to snad ve všech státech Evropy. Díky naším vizím se i společnost CNS a.s. neustále sleduje trendy dnešní doby a zároveň dbá na ekologii kolem nás, proto již před dvěma lety jsme do společnosti zakoupili dva elektromobily. Nyní bychom rádi flotilu rozšířili o další vůz.

Realizace projektu:
od 31. 5. 2019 do 30. 11. 2020
Předpokládaný rozpočet projektu:
3 000 000,- Kč
Cíl projektu:
Hlavním cílem projektu je koupit 1 nový elektro automobil do společnosti CNS a.s., který umožní zaměstnancům moderní a inovativní využití nových a ekologických technologií, v podobě využívání těchto vozidel. Jedním z dalších cílů bude zajistit našemu zákazníkovi úsporu v podobě vypuštění nákladů na cestovné, které se vzhledem k vysoké ceně pohonných hmot prodražuje. Cílem projektu je: Ušetřit náklady společnosti, Chovat se ekologicky k životnímu prostředí, Obnovit zastaralý vozový park ve společnosti, Snížit náklady naším klíčovým zákazníkům, a zajistit si tak konkurenci schopnost.

project-1

Pro více informací nám neváhejte napsat nebo zavolat

* Pole je povinné!
Odesláním formuláře souhlasíte se
zpracováním osobních údajů