Kybernetická bezpečnost je stále více diskutovaným tématem, které se netýká jen velkých korporací a vládních institucí, ale i menších firem, a dokonce i jednotlivých uživatelů. Útoky se stávají běžnějšími a je jen otázkou času, kdy se stanete jejich cílem. I útoky, které nejsou sofistikované, mohou způsobit velké škody a narušit provoz nebo důvěryhodnost firmy. Běžné činnosti, jako bankovní transakce, komunikace s dodavateli nebo zpracování a uchování citlivých údajů se přesunuly do digitálního světa, což znamená, že ochrana těchto dat je klíčová pro minimalizaci rizik a běžný chod organizace. Kybernetické útoky mohou jsou často motivovány finančním ziskem, snahou o poškození nebo eliminaci konkurence, nebo dokonce politickými cíli. Bezpečnostní opatření jsou tak nesmírně důležitá pro minimalizaci negativních dopadů a zachování dobré pověsti organizace.

icon-outsourcing

Analýza aktuálního stavu

Podíváme se, jak Vaše organizace funguje po stránce IT a kybernetické bezpečnosti. Na základě výstupu doporučíme další kroky pro zvýšení úrovně Vaší bezpečnosti.

icon-network-management

Školení uživatelů

Technologická opatření mohou být sebelepší, ale pokud nejsou zaměstnanci obezřetní, problém hrozí vždy. Ve více než 70 % případů bezpečnostních incidentů je problémem lidský faktor, proto je dobré investovat do edukace uživatelů. Školení je možné objednat i samostatně, bez ohledu na analýzu nebo implementaci bezpečnostních opatření.

icon-outsourcing

Implementace bezpečnostních opatření

Pokud v analýze zjistíme, že je prostor pro zlepšení, umíme Vám pomoci s nápravou. Umíme zajistit ochranu před viry, šifrování, správné nastavení zálohování, provádění aktualizací a mnoho dalšího.

icon-network-management

Následná správa

Kybernetická bezpečnost je živý organismus, se kterým je potřeba pravidelně pracovat. Správně nastavená opatření a proškolení uživatelů jsou základem, ale stejně důležité je udržovat a dále rozvíjet bezpečnostní úroveň Vaší organizace.

Proč kybernetickou bezpečnost řešit?

icon-healthcare-organizations

Nenechte si ukrást nebo zašifrovat data

icon-logistics

Zamezte finančním škodám

icon-self-government

Dbejte o dobrou reputaci organizace

logo-manufacturing-companies

Splňte legislativní povinnosti

Pro koho je služba určená?

icon-healthcare-organizations

Zdravotnické organizace

icon-logistics

Logistické společnosti

icon-self-government

Organizace státní správy a samosprávy

logo-manufacturing-companies

Výrobní firmy

logo-manufacturing-companies

IT firmy

Pro více informací nám neváhejte napsat nebo zavolat

* Pole je povinné!
Odesláním formuláře souhlasíte se
zpracováním osobních údajů