Již od roku 1994 se specializujeme na poskytování služeb outsourcingu IT a správy sítí. S těmito službami souvisí i oblast zabezpečení počítačových sítí a řízení IS/IT. Poskytujeme konzultace, helpdesk, vývoj informačních systémů a specializovaná školení pro práci s počítači, počítačovými sítěmi, kyberbezpečnosti atp. Umíme navrhnout optimální řešení v oblasti výpočetní techniky s ohledem na požadavky klienta.

icon-outsourcing

Outsourcing IT

Outsourcing IT a rozsah poskytovaných služeb v této oblasti se řídí individuálními potřebami klienta. Dodáme Vám ucelený informační systém správy IT, který pro Vás zprovozníme a zajistíme mu následnou údržbu, rozvoj a servis.

icon-network-management

Správa sítě

Externí správa sítě je zajišťována administrátorem, který dochází pravidelně podle smluveného harmonogramu k objednateli, kde provádí pravidelné servisní úkony a řeší problémy. Administrátor zasahuje na místě v případě potřeby i mimořádně.

icon-audit

Audit IT

Služba auditu IT infrastruktury je určena pro organizace, které z bezpečnostních či organizačních důvodů potřebují získat komplexní představu o stavu své ICT infrastruktury. Audit je zaměřen na tyto oblastí:

  • posouzení aktuálního stavu IT struktury (hardware i software část)
  • posouzení personálního zabezpečení
  • posouzení organizace IT oddělení
  • posouzení externích dodavatelů v oblasti IT
  • posouzení všech případných rizik a technických zranitelností
  • posouzení aktuálních finančních nákladů (interních i externích)
  • volitelně i návrhy možností optimalizace.
Dle požadavků je audit možné rozšířit i o aspekt kybernetické bezpečnosti. Výsledkem auditu je Závěrečná zpráva o stavu ICT, kterou vyhotovujeme podle naší speciální metodiky.

Pro koho jsou IT služby určené?

icon-healthcare-organizations

Zdravotnické organizace

icon-self-government

Organizace státní správy a samosprávy

icon-school-facilities

Školy a školská zařízení

logo-manufacturing-companies

Výrobní firmy

Pro více informací nám neváhejte napsat nebo zavolat

* Pole je povinné!
Odesláním formuláře souhlasíte se
zpracováním osobních údajů