YODA2

YODA2 je software sloužící k validaci a optimalizaci dokladů pro zdravotní pojišťovny, obsahující provedené výkony a vyšetření pacientů. Jedná se o komplexní nástroj pro správu a evidenci dokladů a dávek s možností kontrol a následně i jejich oprav. Základními kameny jsou tři moduly, kde první z nich je modul nahrání, neboli import dávek a dokladů do aplikace. Tyto soubory s dávky musí odpovídat datovému rozhraní, které vydává VZP. Yoda2 podporuje doklady ambulantní, doklady na vyšetření/ošetření a skládá se z těchto základních modulů:

1. Nahrání dokladů - po nahrání jsou všechny doklady evidovány v databázi a nikdy nedochází k žádnému mazání.

2. Dalším důležitým prvkem jsou kontrolní mechanismy, které se starají o to, aby byl celý doklad včetně jeho výkonů a dalších vět v pořádku.

Samozřejmě, že po všech kontrolách následují i opravy. Ke každé opravě je generován protokol o tom kdo operaci provedl, kdy byla operace provedena, jakých dokladů se změny dotkly a pole pro podpis kompetentní osoby.

3. Třetím modulem je export dokladů, které jsme v kroku 1. (nahrání dokladů) nahráli, v kroku 2 (kontrolní mechanismy) zkontrolovali a opravili. Exportují se jen ty doklady, které jsou zcela validní a připravené pro zaslání do VZP. Aplikace Yoda2 může v jakékoli fázi optimalizace exportovat statistiky ve formátu CSV a je jen na uživateli v jaké fázi ho statistiky budou nejvíce zajímat.

4. Ostatní funkce, které aplikace obsahuje, je nastavení, které obsahuje:

  • nastavení aplikace
  • rozsáhlé statistiky
  • dále správu číselníků
  • služba pro zasílání statistik
  • log operací
  • nasmlouvání výkonu
  • správa smluv

Služba Yoda2 slouží pro zasílání předem definovaných statistik (počet neodeslaných dokladů, počet nevalidních dokladů atd.). Služba se nastavuje přímo v aplikaci Yoda2 v Nastavení -> Služba. Tam se nastavují příjemci, kterým bude statistika chodit, smtp serveru pro odesílání a interval zasílání. Zde se služba může také zapnout, nebo vypnout.

SQL JOB je job nastavený na databázovém serveru, kde se aplikace, nebo alespoň její databáze nachází. Jedná se o předem nastavený script, který každou den ve 20:00 spustí automatický přepočet bodů v dokladech (LIS bere položku bodu u dokladu jako nepovinný a tak se často stává, že má doklad 0 bodů). Toto je velice důležité z pohledu rychlosti aplikace. Job se spouští buď sám, nebo je možnost zapnutí přímo z aplikace. Jednou přepočítané doklady již aplikace ignoruje pokud nad dokladem neproběhla nějaká operace, která by bodové ohodnocení nějak ovlivnila (např. omezení frekvence)

Celá aplikace je navržena pro platformu Microsoft Windows s podporou technologií .NET ver. 4.0 v prostředí jazyka C# využívající Entity framework ve vývojovém prostředí Microsoft Visual Studio 2010. Data jsou uložena v databázi na MS SQL 2005 databázovém serveru.

ciselnikrozcestniknastaven

E-shop

Twitter Facebook LinkedIn
EET
EU banner