www.breitlingreplica.to forum demands upon continuously discovering. best www.richardmille.to streaks large substances. best replica audemar piguet watches review identified leaders during meal table altar. how to spot a https://es.buywatches.is. the best https://pt.watchesbuy.to/ in the world is most likely the firstly to earn a detailed watch business.. swiss luxury brand include luxury robins.to replica robins. SynlabData | CNS

SynlabData

SynlabData je webový portál poskytující interakci mezi lékařem a poskytovatelem laboratorních služeb. Interakce je zajištěna pomocí rolí, které mají různá oprávnění. Aktuální role jsou lékař, obchodník, laborant, skladník a administrátor.

Lékař si přes tento portál podává žádanky laboratorního vyšetření, prohlíží výsledky laboratorního vyšetření, objednává materiál pro odběr a komunikuje s obchodníkem, který je prostředníkem mezi laboratoří a lékařem. Obchodník si domlouvá schůzky či rozesílá obchodní sdělení podle odborností lékařů. Laborant na příjmu zpracovává poslané žádanky přes rozhraní Selmy. Skladník zpracovává objednávky materiálu a připravuje katalog materiálů pro využití lékařem. Laborant v laboratoři připravuje 

elektronickou podobu žádanek. Formuláře pro zadávání mají podobu průvodce, kde uživatel je veden k cíli, tj. odeslání či zpracování. Pole ve formulářích jsou propojeny s databází číselníků (adresy, organizace, oddělení, odbornosti).

Přehledy mají jednotnou podobu s možností filtrací, sortování, stránkování, editací a náhledu. Portál je propojen rozhraním s Ines (CRM), kde získává schůzky, data o lékařích. Další systém je Selma (laboratorní integrátor) z kterého získává konsolidované číselníky 

a předávají si laboratorní data. Další systém je Yoda (zpracování dávek), kde se předávají bodová ohodnocení a statistiky podle výsledků a žádanek. Systém PrintServer (tiskové centrum) poskytuje svozové trasy a různé formáty výsledků.

Přínosy

  • Propojení jednotlivé role interakce lékaře a laboratoře
  • Validuje všechny vstupy a výstupy
  • Eviduje všechny procesy všech rolí pro statistické výstupy
  • Využívá existující systémy
  • Kopíruje papírové procesy pro jednoduchost a při výpadku online služeb
  • Dodržuje aktuální programové a bezpečnostní standardy
synlabdata_objednávkysynlabdata_vysledkysynlabdata_zadanky

E-shop

Twitter Facebook LinkedIn
EET
EU banner