Správa sítě a outsourcing IT

CNS a.s. se specializuje na poskytování outsourcingu a správy sítí od roku 1994. S těmito službami souvisí i oblast zabezpečení počítačových sítí a řízení IS/IT. K tomu poskytuje i konzultace, helpdesk, vývoj informačních systémů a specializovaná školení pro práci s počítači.Pomáháme našim klientům dosáhnout lepšího využití informačních technologií. Umíme poskytnout optimální řešení v oblasti výpočetní techniky s ohledem na současný stav informačního systému klienta.

Outsourcing IT

Outsourcing IT a rozsah péče se řídí individuálními potřebami klienta. Jsme schopni dodat ucelený informační systém, který zprovozníme a zajistíme mu následnou údržbu, rozvoj a servis.

Správa sítě

Externí správa sítě je zajišťována administrátorem, který dochází pravidelně podle smluveného harmonogramu k objednateli, kde provádí pravidelné servisní úkony a řeší problémy. Administrátor zasahuje na místě v případě potřeby i mimořádně.

> Více o správě sítí

E-shop

Twitter Facebook LinkedIn
EET
EU banner