SOFIE - Školící střediska

Stručná charakteristika produktu:

SofieAplikační programové vybavení SOFIE eviduje školící střediska společnosti firmy Škoda Auto, a.s.
Zaměstnanci servisů vozů Škoda mají možnost zdokonalovat své schopnosti a vědomosti na školeních. Servis zašle přihlášku (poštou, telefonicky, osobně, internetem), a ta je okamžitě uložena v programu SOFIE. SOFIE samozřejmě eviduje lektory, učebny, dílny, střediska a mnoho dalších.
Dále je možné provádět automatické generování plánu školení, které maximálně ulehčuje přípravu plánu pro jednotlivá školící střediska. Součástí SOFIE jsou samozřejmě i statistické výstupy, které referují například o vytíženosti jednotlivých středisek či lektorů.

Aplikace je rozdělena na dvě části (základní funkcionalita):

  • Internetová - přehled školení, která pro aktuální rok nabízí firma, zadávání požadavků na školení, úpravy ohledně zaměstnanců servisu (frekventantů školení) - změny, zadávání nových zam., rušení zam. Z DB, sledování zařazení jednotlivých frekventantů do kurzu.
  • Administrátorská - veškeré operace s danými přihláškami - úprava, rušení, zakládání manuálně nových přihlášek. Zpracování školícího plánu na základě požadavku (tzn. školící středisko nevyhlašuje termíny, ale právě naopak - snaží se maximálně přizpůsobit požadavkům jednotlivých servisů) - automatizované generování školících plánů, jejich manuální oprava, zasílání těchto plánů prostřednictvím e-mail služeb. Statistické sledování získaných dat ohledně vlastních školení. Možnost pracovat v různých jazykových mutací s daným SW.

Zde jsou k dispozici náhledy na některé části aplikace:

V současné době je dokončena multijazyková verze SOFIE.
Dále se připravuje multiznačková verze SOFIE, zde bude implementována možnost práce se sortimentem vozů různých značek.

SOFIE1SOFIE2SOFIE3

E-shop

Twitter Facebook LinkedIn
EET
EU banner