www.breitlingreplica.to forum demands upon continuously discovering. best www.richardmille.to streaks large substances. best replica audemar piguet watches review identified leaders during meal table altar. how to spot a https://es.buywatches.is. the best https://pt.watchesbuy.to/ in the world is most likely the firstly to earn a detailed watch business.. swiss luxury brand include luxury robins.to replica robins. SELMA NG | CNS

SELMA NG

SELMA NG je kompletní program pro realizaci logistického pohybu lékařských požadavků, materiálů a výsledků v laborařích. Jak je vidět z obrázku níže, samotné řešení je poměrně komplexní a zahrnuje značnou část modulů, přičemž nezahrnuje implementaci laboratorního systému (LIS) jako takového a slouží pouze jako zprostředkovatel dat. Statistický modul SELMY umožňuje různé pohledy na veškerá evidovaná data. Základní řešení SELMY tvoří Datový Server, Konektory na jednotlivé LISy, tenký/tlustý klient a rozhraní pro komunikaci s MediDatem.

Selma je také vybavena rozhraními pro komunikaci s dalšími moduly jakými jsou PrintServer (řešení centrálního tisku a distribuce výsledků), MediDat (systém pro zasílání elektronických dokumentů), Yoda (systém pro přípravu fakturačních dat pro pojišťovny), SynlabData (webový portál umožňující lékařům prohlížet e-výsledky on-line, e-žádanka), IZIP (selma umožňuje zasílání zdravotnické dokumentace na portál IZIP), MONA (lékařský SW – momentálně ve vývoji).

Aplikace zajišťuje zpracování žádanek a vzorků odeslaných k lékařským vyšetřením. Zdravotnické zařízení dopraví žádanky a vzorky na Odběrové místo a zde jsou propojeny žádanky se vzorky pomocí čárového kódu. Svozová služba od odběrového místa převezme žádanky a vzorky a přepraví je do příjmového místa. Zde se žádanky a vzorky musí vložit do informačního systému. Operátor so systému vloží jednotlivé vzorky, naskenuje žádanku a vyplní informace o pacientovi a žadateli. Následně zkontroluje, zda jsou všechny informace vyplněny správně a potvrdí uložení žádanky. Poté operátor může vybrat, do které laboratoře vzorky odešle. Zároveň se vzorkem se odešlou informace o žádance do příslušného laboratorního systému (LIS). Obsluha v laboratoři tedy nemusí vzorek a metody zadávat ve svém LISu podruhé.

V poslední verzi je dosaženo určité míry abstrakce, kdy obsluha nemusí znát, kam vzorek bude odeslán či jaký LIS je v laboratoři používán, systém přesto umožní žádanky zaevidovat.
V laboratoři lékař provede příjem vzorku načtením kódu. V případě, že laboratoř není schopna vzorek zpracovat, má lékař možnost odeslat vzorek dále do jiné laboratoře. Poté již lékař pracuje pouze s LIS, který musí automaticky odesílat výsledky zpět do systému, ten je automaticky přiřadí k žádankám.

Lékař, který se chce dozvědět informace o stavu svých požadavků na vyšetření, může využít call-centrum - to má možnost ověřovat autenticitu volajících lékařů pomocí identifikačního čísla, hesla a PINu. Pokud je lékař call-centrem uznán oprávněným, sdělí mu operátor informace o průběhu vyšetření. Poté může lékaře na požádání přepojit na kontaktní osobu laboratoře, kde mu mohou být lékařem sděleny přímo výsledky.

Aplikace pro evidenci žádanek je navržena pro platformu MS Windows s podporou technologie .NET. Přenosy dat aplikace pro evidenci žádanek probíhají pouze šifrovaným SSL připojením k databázi a všechna data jsou uložena na SQL databázovém serveru. Aplikace pro přístup ke statistickým údajům je navržena pro platformu MS Windows s využitím OLAP funkcí aplikace Microsoft Office 2007, která bude využita pro grafické zobrazení zpracovaných dat.

selma_logselma_main_screen

E-shop

Twitter Facebook LinkedIn
EET
EU banner