PrintServer

PrintServer je aplikace určená k centrálnímu tisku laboratorních výsledků. Je napojena na aplikaci Selma a tiskne všechny laboratorní výsledky, které do Selmy přicházejí z různých laboratorních systémů. Vytištěné výsledky jsou řazeny do svozových tras dle adresátů a jsou tištěny na příslušném tiskovém místě. Dále jsou opatřeny čárovým kódem, pomocí něhož se ověří a do databáze uloží přímo vytištěná stránka. Veškeré operace jsou logovány do databáze.

PrintServer zpracování výsledků – výsledky zaslané do databáze aplikace Selma jsou předzpracovávány tiskovou službou, která generuje a přidává čárové kódy. PrintServer je schopen zpracovávat výsledky došle ve formátu PDF (pokud obsahují nutné údaje v názvu souboru).

PrintServer tisk – po spuštění tisku výsledků obsluhou, aplikace začne tisk výsledků podle svozových tras dle příslušného tiskového místa. Před tiskem svozové trasy aplikace je vytištěn list s číslem trasy, seznamem IČP a počtem stránek pro dané IČP. Pokud nějaký lékař nemá nastavenou svozovou trasu, nebo pokud se k výsledku nepodaří nalézt lékaře, vytiskne se výsledek na konci tisku jako nezařazený. Tisk je umožněn na dvě tiskárny souběžně.

PrintServer ověření – všechny stránky, které byly v aplikaci vytištěny je nutné ověřit naskenováním vytištěných stránek. Dokud nebyla některá stránka naskenována, bude vytištěna při dalším spuštění tisku. Pokud je některá stránka naskenována dvakrát, je v okně ověření označena jako duplicita. V okně ověření je zobrazen seznam výsledků filtrovaný dle svozových tras a barevně označeny výsledky zpracované, vytištěné, ověřené a duplicitní. V další záložce je možné zjistit počty výsledků v jednotlivých stavech.

Editor číselníků – autentizované osoby mají možnost editovat svozové trasy jednotlivým lékařů a dohledávat místa a časy tisků jednotlivých výsledků.

Přínosy produktu:

  • Centralizovaný tisk výsledků z různých laboratorních systémů
  • Díky naskenování fyzických stránek jsou všechny výsledky na 100% vytištěny a lze dohledat kdy a kde
  • Podpora více tiskových míst a řazení dle svozových tras usnadňuje distribuci vytištěných výsledků
  • Tisk XML výsledků umožňuje vytvořit výsledky z různých laboratorních systémů dle unifikované šablony
printserver_screen

E-shop

Twitter Facebook LinkedIn
EET
EU banner