Poskytované služby k informačnímu systému Spisová služba ELISA

Cílem je zvýšit kvalitu zákaznického servisu a zrychlit řešení problémů u zákazníků a v neposlední řadě předcházet vzniku možných problémů při provozu informačního systému v praxi.

Implementace (nasazení) - je jedním z klíčových bodů zavedení Spisové služby ELISA a tím i celého systému pro oběh dokumentů. Tato služba obsahuje úvodní analýzu vedení spisové služby v organizaci/úřadu (zmapování toků dokumentů, přístupových práv a odpovědností jednotlivých uživatelů), nastavení číselníků a základních parametrů dle požadavků uživatele na jeho konkrétní podmínky. Je vždy dána složitostí organizačního členění organizace/úřadu.

Školení - další z velmi důležitých aspektů zavádění spisové služby je zaškolení uživatelů, kteří budou se systémem pracovat.

K řádnému vyškolení pracovníků zajistíme:

  • základní zaškolení uživatelů jednotlivých uživatelských skupin
  • školení správců – obsluhy systému
  • další případné doškolování a konzultace v průběhu provozu spisové služby

Pro uživatele může být obtížné dostatečně rychle zvládnout nové pracovní nástroje i v případě, kdy je již při návrhu aplikací a při jejich implementaci pamatováno na uživatelsky přívětivé chování systému. Pro zajištění bezproblémového nasazení aplikace do provozu nabízíme propracovaný systém školení pro dosažení potřebných znalostí všech pracovníků, kteří mají nový systém používat.

Záruční a pozáruční servis - CNS a.s., jako dodavatel informačního systému Spisová služba ELISA, poskytuje záruku na bezplatné odstranění závad v dodaném produktu po dobu 24 měsíců od převzetí aplikace odběratelem.

Podmínky pozáručního servisu jsou vždy stanoveny v následné smlouvě podle požadovaného rozsahu služeb.

Společnost CNS a.s. standardně nabízí svým zákazníkům systém následné podpory:

  • 1.stupeň – Upgrade SSL ELISA
  • 2.stupeň – Správcovství SSL ELISA

Následující stupeň je vždy rozšířením stupně předchozího.

Vytvoření Spisového a skartačního řádu je volitelná služba poskytovaná jak zákazníkům novým tak zákazníkům stávajícím, kteří potřebují vytvořit nový spisový řád (nebo modifikovat ten stávající) pro potřeby vedení spisové agendy v elektronické podobě.

Tato služba vychází z informací, které jsou shromážděny ve fázi implementace. Tyto informace jsou postupně zapracovávány do stávajícího (nebo vzorového) spisového a skartačního řádu a výsledkem je kompletní dokument – Spisový a skartační řád, který popisuje práci s písemnostmi ve vaší organizaci/úřadu.

Prostřednictvím naší dceřiné konzultační firmy jsme vám schopni nabídnout i další služby spojené s řízením směrnicové základny ve Vaší organizaci/úřadu.

E-shop

Twitter Facebook LinkedIn
EET
EU banner