Microsoft Awards 2011

Microsoft Awards 2011

Společnost CNS a.s. zvítězila na Microsoft Awards 2011 v kategorii:

"Vývoj software a webových aplikací: client-server aplikace - klasická architektura řešení" s projektem Medidat - zabezpečený přenos laboratorních výsledků + SELMA

Tisková zpráva Microsoft  zde

Výsledky na partnerském portálu

Vítězství v soutěži bylo dosaženo integrovaným nasazením projektů MediDatSELMA u významného zákazníka společnosti CNS a.s. v oblasti zdravotnictví. Nasazení těchto softwarů u zákazníka přineslo při malé vstupní investici významné zefektivnění vnitropodnikových procesů a snížení nákladů.

MediDat zajišťuje zabezpečený přenos dat mezi zdravotnickými subjekty. Řešení je koncipováno na bázi Client/Server. Aplikace Medidat běží jako služba v operačním systému a připojuje se na server na webovou službu. Využívá .Net Framework 2.0, MS SQL server 2008 R2.

Medidat je u zákazníka provozován v rámci komplexního řešení: laboratorní informační systém – MedidatSELMA s plnou vzájemnou kompatibilitou. Takovéto komplexní řešení je v ČR unikátní.

Zákazník provozuje v ČR řadu laboratoří. Řízení těchto laboratoří bylo decentralizované. S využitím projektu Medidat se podařilo online propojit jednotlivé laboratoře, což umožňuje plynule rozkládat zatížení na jednotlivá pracoviště a využívat tak optimálně kapacity těchto pracovišť. Aplikace Medidat se používá i pro distribuci dat lékařům. Její využití zajišťuje úsporu času a nákladů pro laboratoře, zrychlení léčebného procesu u pacientů a snížení zatížení lékařů administrativními procesy.

Spolupráce s aplikací SELMA zajišťuje evidenci zpracování a přeposílání laboratorního materiálu (vzorků) mezi jednotlivými pracovišti a konsoliduje výsledky z různých laboratorních informačních systémů do centrálního úložiště.

E-shop

Twitter Facebook LinkedIn
EET
EU banner