MediDat - bezpečná komunikace mezi zdravotnickými subjekty

MediDat – obecný popis

Služba MediDat poskytuje zabezpečený přenos dat mezi zdravotnickými subjekty (laboratoře, lékaři, nemocnice apod.) prostřednictvím sítě Internet. Aplikace se sestává ze serverové části (je provozována a spravována na technických prostředcích provozovatele) a klientské části (je provozována na počítačích jednotlivých účastníků systému). Pro zabezpečený přenos dat jsou využívány certifikáty (šifrování a jejich podepisování) a protokol HTTPS (HTTP Secure) pro chráněný přístup k webovým serverům. Bezpečnost přenosů je plně srovnatelná např. s internetovým bankovnictvím. V roce 2011 získala aplikace Medidat prestižní ocenění Microsoft Awards Winner v kategorii projektů s klasickou architekturou řešení (klient – server).

MediDat – popis komunikace

Laboratoř vytvoří soubor (výsledek vyšetření) a uloží ho do komunikačního adresáře klientské části aplikace (dále jen klient). V zadaném časovém intervalu, nebo na pokyn uživatele, klient prohledá komunikační adresář a naváže se serverem zabezpečené spojení, odešle data a přijme zprávu o stavu přenosu dat. Pokud byl přenos úspěšný, klient soubor vymaže (přesune do archivu) a převezme k odeslání další soubor. Bylo-li odeslání souborů neúspěšné relace je zrušena a přenos dat je ukončen. Pokus o odeslání souboru bude opakován v další relaci. Obdobně funguje příjem souborů ze serveru. Celá transakce je kompletně dokumentována a log transakce je uložen na serveru. Na straně příjemce je soubor po uložení na disk dešifrován a potom je možné jej načíst do příslušného lékařského software. Klient je kompatibilními s desktopovými operačními systémy Windows XP, Vista, 7 a 8 a serverovými operačními systémy Windows Server 2003, 2008 a 2012. 

Soubory – formáty a záznamy

Formát a obsah souborů specifikuje Datový standard Ministerstva zdravotnictví ČR, podporovány jsou verze DS 2.01 a výše. Obecně je služba schopna přenést jakýkoliv typ souboru. O každém souboru existuje záznam v logu a odesílatel je o úspěšném stažení souboru cílovým adresátem informován tzv. doručenkou. Doručenku generuje provozovatel a je v ní uveden čas a datum stažení souboru.

Uživatel systému MediDat

Každému uživateli je při aktivaci služby MediDat vytvořen jeho vlastní uživatelský účet. Ten je definován jménem, heslem a jednoznačným identifikátorem. Jako identifikátor se používá zejména IČZ a IČP.

Odesílání a přijímání souborů, logování, archivace, upozornění

Klient po připojení k serveru oznámí uživateli, zda jsou nebo nejsou soubory ke stažení a v kladném případě oznámí jejich počet. Po stažení všech souborů oznámí klient tuto skutečnost uživateli a ukončí spojení.

Směrování souborů jednotlivým uživatelům systému MediDat zajišťuje adresářová struktura. Jednotlivé složky nesou název uživatelů (přesněji jejich jedinečných identifikátorů). Tato adresářová struktura se vytváří i zrcadlově pro příjem doručenek, případně dalších souborů.
Na základě nastavení konfigurace může klient generovat log přenosů a tzv. chybový log. V logu přenosů se zaznamenává datum, čas a název souboru a výsledek přenosu, tj. zda byl soubor úspěšně odeslán nebo stažen. V chybovém logu jsou záznamy o chybách vzniklých při běhu klienta. Zde uvedené chyby (případně jejich popis) umožňují nalezení problému a jeho odstranění.

Archivování souborů je možné provádět automaticky po zvolení této možnosti v konfiguraci klienta.

Při stahování souborů je možné použít tzv. funkci priority. Tato funkce umožňuje uživateli definovat, jaké soubory mají být stahovány nejdříve.

E-shop

Twitter Facebook LinkedIn
EET
EU banner