MDZ – Mimořádná doprava zaměstnanců

Stručná charakteristika produktu:

MDZ Intranet Aplikační programové vybavení MDZ se ve společnosti Škoda Auto používá k organizování svozu zaměstnanců z místa bydliště na jednotlivé směny a opačně k odvozu ze směn do místa bydliště. Podmínkou je, že z místa bydliště respektive do místa bydliště nejede v určenou dobu žádná jiná doprava (autobusy či vlaky) a daný zaměstnanec má s podnikem uzavřenou dohodu o mimořádné dopravě zaměstnanců.

Jednotliví zaměstnanci si zadávají pomocí místní intranetové sítě přes své vedoucí oddělení žádanky na přepravu, tyto žádanky jsou evidovány a zpracovávány na příslušném centrálním pracovišti, kde dojde na základě platných jízdních řádů k vyřazení těch žadatelů, kteří mají k dispozici jiné spojení buď vlakem či autobusem. Pro oprávněné žadatele aplikace na základě složitého algoritmu a daných parametrů vygeneruje trasy svozu. Na intranetu jsou zveřejněny jednotlivé jízdní řády vypočtených linek a zároveň je vygenerován celkový plán přepravy na jednotlivé dny a příslušné hodiny. Tento plán je předáván smluvní organizaci, která zajišťuje vlastní provoz autobusové dopravy a tato organizace podle předaného plánu vypraví potřebný počet autobusů s podrobným určením trasy, podrobným časovým plánem a nástupními stanicemi včetně jmen zaměstnanců, kteří budou na jednotlivých zastávkách nastupovat.

Součástí aplikace MDZ jsou samozřejmě i statistické výstupy, které referují například o využívání mimořádné dopravy jednotlivými středisky či samotnými zaměstnance.

Aplikace je rozdělena na dvě části:

  • Intranetová – zadávání požadavků, kontrola zadaných požadavků, prohlížení konkrétních dopravních plánů, možnost řešení stálých požadavků a další podpůrné funkcionality. Uživatele lze rozdělit na základě přidělených oprávnění na ty, kteří mohou záznamy prohlížet a na zaměstnance, kteří mohou pořizovat nové záznamy či je editovat.
  • Administrátorská - veškeré operace s uživateli, zavádění do systému, přidělování oprávnění aj. Dále veškeré práce s podanými žádankami, kontrola, porovnání s platnými jízdními řády a zařazení do plánů svozů. Dále generování plánů přepravy pro jednotlivá střediska a plánu pro přepravce. Tvorba statistik a přehledů o počtech přepravovaných osob apod.

Zde jsou k dispozici náhledy na některé části aplikace:

mdz1mdz2mdz3MDZ4MDZ5

E-shop

Twitter Facebook LinkedIn
EET
EU banner