LERP - Laboratory Enterprise Resource Planning

LERP je plánovací nástroj propojující laboratorní data s obchodními daty. Laboratorní data jsou uložena v LISu (Laboratorní Informační Systém), obchodní data jsou uložena v ERP  (Enterprise Resource Planning). Při tomto propojování se provádí čištění dat, konsolidace dat, integrace dat, plánování a hlídání jejich distribuce. Data se sestavují do odvozených či explicitních hierarchií a dále distribuují do analytických služeb (OLAP), reportovacích služeb či dalších napojených systémů. V analytických službách jsou definovány KPI (Key Performance Indicator), které jsou automaticky vypočítávány. Úkolem LERPu je přenos dat automatizovat a vylepšit jejich kvalitu. LERP také poskytuje nástroje, pomocí kterých uživatelé provádí odborné validace s daty, které nelze zautomatizovat.

1234

E-shop

Twitter Facebook LinkedIn
EET
EU banner