Laboratoře a zdravotnictví

Politikou laboratoří je poskytovat svým zákazníkům maximálně kvalitní služby, zejména v oblasti výsledků klinických vyšetření, které slouží jako základní informace pro stanovení správných lékařských diagnóz. Jednou z cest, jak dosahovat kvalitních služeb a tuto kvalitu dále rozvíjet, s cílem uspokojovat požadavky a očekávání zákazníků, je důraz na využití moderních a flexibilních informačních systémů. Skutečně přínosné softwarové řešení, které umožní zdravotnickému zařízení, v našem případě skupině laboratoří, naplno využít svůj potenciál, však nejde zakoupit na trhu jako tzv. „krabicové“ řešení. Vždy se najdou požadavky konkrétního zákazníka, na které tvůrce softwarové aplikace nemyslel, neznal je, či je neuměl naprogramovat. Násobně více to platí v tak různorodém oboru jakým je laboratorní diagnostika v prostředí rozsáhlé sítě laboratoří. Krabicové řešení je vždy z logiky věci kompromisem. Díky tomu se stále více laboratoří vydává cestou softwarových řešení vyvinutých na zakázku, která umožňují maximálně splnit požadavky zákazníka a pružně reagovat na požadavky nové, které vzniknou na základě zkušeností z běžného provozu.

Vlajkovou lodí softwarových řešení pro laboratoře je aplikace SELMA. Její funkčnost doplňuje několik dalších programů, jejichž představení a vysvětlení jejich přínosu je cílem tohoto článku.

 

SELMA je v používání od roku 2008. Prvotním důvodem jejího vzniku byla evidence lékařského materiálu a žádanek. Od této původní funkcionality absolvovala SELMA a její uživatelé dlouhou cestu. Současná generace SELMY se vyvinula v komplexní a integrační platformu komunikující s jednotlivými laboratorními systémy, která navíc disponuje funkcemi potřebnými pro první fázi zpracování laboratorního materiálu v laboratořích (příjem), tvorbu statistických výstupů (OLAP kostky) pro manažerské rozhodování a fungování Call Centra.  Z pohledu žádajícího lékaře je důležitá rychlost zpracování žádanek napříč laboratořemi a nízká chybovost při zadávání dat. Kvalitu aplikace SELMA společně s komunikační službou Medidat  dokazuje i získané prestižní ocenění od společnosti Microsoft - Winner - Microsoft Awards 2011 v kategorii „Vývoj software a webových aplikací:  client - server aplikace - klasická architektura řešení".

> Více o SELMA


SynlabData jsou webovým portálem pro lékaře. Umožňuje jim on-line přístup k výsledkům nezávisle na používaném ambulantním (nemocničním) softwaru a hardwarové platformě (PC, Apple, Android). Obsahuje však řadu dalších, lékaři velmi často používaných funkcí, např. tvorba elektronických žádanek, objednávání materiálu, prohlížení statistik a přehledů a komunikace s obchodními zástupci. Využívání portálu lékaři zefektivňuje a zrychluje práci obou stran, lékařů i laboratoře, snižuje chybovost, to vše s kladným vlivem na léčbu pacientů.

> Více o SynlabData


MediDat slouží k zajištění bezpečné (šifrované) komunikace mezi laboratořemi a žadateli o vyšetření (lékaři, polikliniky a nemocnice). Aplikace Medidat nainstalovaná na počítači lékaře automatizovaně stahuje výsledky (a případně odesílá žádanky) bez interakce lékaře. Lékař tak obdrží výsledky prakticky vzápětí po jejich validaci v laboratoři, a může tak bez zbytečného prodlení, na základě informací v nich obsažených, aplikovat správný léčebný postup. Pacientovi se tak dostane včasné léčby s pozitivním dopadem na průběh jeho nemoci.  

> Více o MediDat


PrintServer je aplikace určená k centrálnímu tisku laboratorních výsledků. Je napojena na aplikaci Selma a tiskne všechny laboratorní výsledky, které do Selmy přicházejí z různých laboratorních systémů. Vytištěné výsledky jsou řazeny do svozových tras dle adresátů a dále distribuovány k lékařům. Klíčovým přínosem aplikace je odstranění chyb v distribuci výsledků, tj. nenastává situace, že by lékař neobdržel výsledky v papírové formě.

> Více o PrintServer


INES je software pro řízení vztahů se zákazníky (zasílajícími lékaři), který byl speciálně upraven pro oblast zdravotnictví. Aplikace umožňuje plánovat, evidovat a vyhodnocovat uskutečněná obchodní jednání. Zároveň je obchodníkovi zdrojem informací o počtu zasílaných vyšetření (a bodů) lékařem. Obchodní zástupce tak může koncipovat průběh obchodní schůzky dle požadavků a potřeb daného lékaře. Výsledkem je efektivní obchodní schůzka, která je přínosem pro obě zúčastněné strany.

> Více o INES


YODA je specifickým nástrojem umožňujícím oddělení úhrad zdravotní péče kontrolu a optimalizaci dávek sloužících pro vykázání oprávněných výkonů zdravotním pojišťovnám.

> Více o YODA


SynlabView je aplikace určená pro mobilní telefony Apple iPhone. Umožňuje zobrazení aktuálního stavu zpracování odeslaných laboratorních žádanek do laboratoří Synlab a zobrazení hotových výsledků (podporovány jsou oba formáty výsledků – PDF i XML/DASTA). Aplikace je určena jen pro zobrazování, neumožňuje odesílání žádanek.

> Více o SynlabView


MONA je aplikace určená pro vedení lékařské ordinace. Umožňuje kompletní správu ordinace lékaře včetně vedení lékařské dokumentace pacientů, vykazování péče zdravotním pojišťovnám a elektronickou komunikaci s pojišťovnami a laboratořemi.

> Více o MONA

E-shop

Twitter Facebook LinkedIn
EET
EU banner