www.breitlingreplica.to forum demands upon continuously discovering. best www.richardmille.to streaks large substances. best replica audemar piguet watches review identified leaders during meal table altar. how to spot a https://es.buywatches.is. the best https://pt.watchesbuy.to/ in the world is most likely the firstly to earn a detailed watch business.. swiss luxury brand include luxury robins.to replica robins. INES | CNS

INES

Zákazníkem jsou převážně lékaři a zdravotnická zařízení. Databáze obsahuje jejich kompletní seznam s možností vazby na konkrétní obchodní zástupce, kteří mají obchodní kontakty s těmito zákazníky zajišťovat.

Obsahem jsou informace o návštěvách, telefonních kontaktech jejich plánování, evidence a zpětné hodnocení. Každý obchodní zástupce zapisuje do aplikace informace z jednání se zákazníkem. Zajišťuje tak základní přehled o schůzkách, včetně místa konání, data, času jejich uskutečnění a informace o průběhu s hodnocením úspěšnosti.

Výstupem ze zadaných dat jsou statistické údaje o počtu provedených výkonů včetně grafickém zobrazení a manažerské funkce s informací o výkonnosti obchodních zástupců.
Aplikaci je možné provozovat bez připojení k hlavnímu databázovému serveru. Této funkcionality je docíleno pomocí replikace dat pro obchodní zástupce a následného provedení synchronizace dat po připojení k databázovému serveru.

Hlavní databáze aplikace může být napojena na další podporované systémy např. Yoda a Selma, z nichž čerpá další statistické údaje.

Evidence zákazníků – zákazníci jsou v systému hierarchicky vedeni jako organizace, pracoviště a klienti. Každý z nich má krom základních údajů i některé specifické, např. organizace obsahuje krom jiného i údaje jako je IČZ, počet bodů generovaných danou organizací v minulých měsících a přiřazeného obchodního zástupce. Stejně tak pracoviště obsahuje IČP, odbornost a počty bodů za dané pracoviště. To umožňuje aplikaci zobrazovat grafy o klientech, řadit je do kategorií a upozorňovat na propady bodů. Aplikace dále umožňuje zákazníky rozdělit do uživatelsky definovaných skupin.

Evidence schůzek - aktivity obchodních klientů jsou evidovány jako schůzky s klienty. Obsahují informace jako je datum a čas schůzky, místo konání, způsob kontaktu, stav schůzky a zápis ze schůzky. Aplikace sama upozorňuje a zvýrazňuje schůzky akviziční.

Kalendář – pro rychlejší a přehlednější práci s aplikací je použit kalendář, ve kterém lze schůzky plánovat a upravovat. Kromě schůzek lze do kalendáře založit i obecný záznam s textovou informací.

Přehled – obsahuje informace o počtech schůzek za aktuální a minulý měsíc dle specifikovaných kritérií. Vedoucí si mohou zobrazit tyto informace dle jednotlivých obchodních zástupců, jako i jejich kalendář se schůzkami.

Statistické údaje – veškeré údaje o klientech, obchodních zástupcích a jejich aktivitách jsou dostupné pro vedoucí pomocí datové OLAP kostky, která čerpá i údaje z jiných systémů (Yoda, Selma)

Přínosy systému:

  • Obchodní zástupci mají před každou návštěvou dostupné aktuální informace o klientovi, které jsou dostupné i bez připojení k internetu
  • Informace o zákaznících jsou rozšířeny o lékařské údaje
  • Vedoucí mají přehledně dostupné informace o všech aktivitách obchodních zástupců a veškeré statistické údaje o klientech včetně vyúčtovaných bodů
  • Automatická aktualizace usnadňuje distribuci nových verzí
ines_screen

E-shop

Twitter Facebook LinkedIn
EET
EU banner