EuroDat - služba pro elektronické celní řízení

CNS a.s. je firma s patnáctiletou tradicí na trhu datových služeb v ČR. Je dodavatelem databázových a internetových aplikací a s nimi souvisejících technologií pro průmysl, zdravotnictví, banky a státní správu. Získané dlouholeté zkušenosti byly využity při vývoji projektu VAN operátora s cílem vybudovat komunikační prostředí pro elektronické celní řízení. Komerční provoz byl zahájen po získání certifikátu Generálního ředitelství cel počátkem roku 2001. Projekt EuroDat je provozován jako on-line služba a podporuje všechny režimy definované Celní správou ČR a EU. Jedná se o režimy tranzitu NCTS, dovozu ICS, vývozu ECS a systém záruk GLZ. Společnost CNS a.s. vlastní certifikáty Celní správy potvrzující kompatibilitu a funkčnost služby EuroDat se standardy Celní správy a EU.

Základní popis služby EuroDat

Funkce Van operátora spočívá v zprostředkování obousměrného přenosu dat mezi deklarantem a celními úřady (datovým centrem Generálního ředitelství cel). EuroDat využívá pro komunikaci sítě internet, zabezpečeného protokolu HTTPS. Služba je poskytována nezávisle na programovém vybavení deklaranta (celním software). Provoz je nonstop 24 hod denně 7 dní v týdnu. Fungování systému má zabezpečení proti výpadku náhradními energetickými zdroji, zálohovaným řešením komunikačního serveru (computer cluster). Vysoká průchodnost dat je dána umístěním komunikačního serveru na páteři sítě internet. Záznamy o přenesených souborech jsou uchovány po dobu minimálně 5 let a jsou k dispozici deklarantům. EuroDat zabezpečuje přenos všech typů a formátů souborů požadovaných celní správou. Zabezpečení dat a lokálních sítí je zajištěno autorizací přístupu deklaranta ke službě, zabezpečeným protokolem HTTPS (šifra SSL) a použitím šifrování a digitálního podepisování.

Popis klienta EuroDat

K zabezpečení funkce klienta služby EuroDat je třeba nainstalovat certifikát pro autentizaci klienta a serveru. Při instalaci se vytváří základní složky určené pro odesílání a přijímání souborů. Tyto základní složky je možné dále členit, např. podle počtu deklarantů nebo podle počtu poboček a lze je libovolně zanořovat. Klient je kompatibilními s desktopovými operačními systémy Windows XP, Vista, 7 a 8 a serverovými operačními systémy Windows Server 2003, 2008 a 2012. Klienta lze přizpůsobit pro nasazení v malé společnosti i ve velkých nadnárodních korporacích. Klient dále umožňuje odesílání souborů na několik celnic a odesílání i přijímání souborů je možné v režimu on-line nebo v nastavitelných časových intervalech.

Jak funguje klient služby EuroDat

V používaném celním software se nastaví cesty do složek klienta EuroDat pro odesílání a přijímání souborů. Zpracované celní deklarace a další typy zpráv se poté volbou v celním softwaru uloží do složky klienta EuroDat určené pro odesílání souborů. Odesílat a přijímat soubory je možné ručně (volbou funkcí v menu klienta) nebo automaticky. Soubory zaslané celním úřadem se zobrazují v celním sofware, a tak v případě automatického nastavení klienta EuroDat nemusí deklarant opouštět pracovní plochu celního sofwaru, což přispívá k vyšší efektivitě práce.

Další služby

  • telefonická podpora uživatelů (helpdesk)
  • tvorba sestav dle přání zákazníka
  • přístup do statistik na webu CNS a.s.
  • propojení poboček s centrálou

Zákazníci služby EuroDat

V současné době používá službu EuroDat více jak 450 společností z oblasti průmyslu, obchodu a logistiky. Škálovatelnost EuroDatu umožňuje jeho použití jak v malých společnostech místního významu, tak i ve velkých mezinárodních společnostech s globálním rozsahem. Zákazníci jsou primárně z České republiky, ovšem služba je používána i v zahraničí společnostmi, které potřebují komunikovat s Celní správou ČR.

Člen EurTradeNet                              

Společnost CNS a.s. jakožto provozovatel služby EuroDat je členem mezinárodní aliance EurTradeNet, která byla založena s cílem zajištění maximální efektivity s minimem bariér v evropském a v širším kontextu i v celosvětovém obchodu. Prostředkem proto je důraz na maximální digitalizaci obchodních a celních procedur.

E-shop

Pohotovost EuroDat
v mimopracovní dobu:
+ 420 737 219 701

Twitter Facebook LinkedIn
EET
EU banner