News

Přeměna listinných akcií na zaknihované akcie

Oznámení společnosti CNS a.s. o přeměně listinných akcií na zaknihované akcie a výzva akcionářům k odevzdání listinných akcií

 

 

Obchodní společnost CNS a.s., IČO: 261 29 558, se sídlem Mělník, Nad Šafranicí 574, 276 01 Mělník, zapsaná u Městského soudu v Praze pod sp.zn. B 6233 (dále jen jako „Společnost“),

 

tímto v souladu s § 529 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a § 434 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že jediný akcionář v působnosti valné hromady dne 12.9.2022 přijal rozhodnutí, na jehož základě došlo ke změně stanov Společnosti, a s tím související přeměně listinných akcií vydaných Společností na zaknihované akcie, a to ve formě notářského zápisu NZ 1292/2022, N 1451/2022 sepsaného dne 12.9.2022 JUDr. Lucií Vaňkovou, notářkou se sídlem v Praze, který je založen ve sbírce listin obchodního rejstříku (dále jen „Rozhodnutí“). V důsledku tohoto Rozhodnutí došlo také ke změně stanov Společnosti.

 

Společnost na základě Rozhodnutí vyzývá akcionáře Společnosti k odevzdání všech listinných akcií na jméno emitovaných Společností za účelem jejich zaknihování, a to na adrese sídla Společnosti, ve lhůtě dvou (2) měsíců ode dne následujícího po dni zveřejnění této výzvy v Obchodním věstníku, nebude-li s akcionářem dohodnuto jinak, a dále ke zřízení a sdělení majetkového účtu akcionáře, vedeného u některého z účastníků Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s., na který mají být akcie zaevidovány.

 

Za CNS a.s.

Ing. Luboš Hajn

předseda představenstva

Pozor na podvodné e-maily, jsou stále věrohodnější

Policie, ale také banky znovu varují před stále promyšlenější kyberútoky na účty svých klientů. Scénář je většinou stejný - lidem přijde podvodný e-mail, tzv. phishing, napodobující oficiální zprávu z banky, v níž je po klientovi nejčastěji požadováno ověření účtu pod různými záminkami. Experti z CNS a.s. varují podnikatele před rizikem vysokých finančních ztrát, odpovědnost je totiž ve většině případů na jejich straně. Přinášíme autentické výpovědi dvou poškozených klientů Fio banky.

 

„Bylo pozdě odpoledne, už jsem chtěla vypnout počítač a zařizovat další věci ve městě. Příchozí e-mail měl absolutně identickou podobu, jako stránky Fio banky. Žádná chyba, skvělá čeština. Jen na vrchním řádku, byla jiná adresa, kterou jsem nikdy předtím nekontrolovala,” říká paní Leona z brněnské daňové poradenské firmy.

 

V e-mailu, na základě instrukcí, paní Leona vyplnila heslo do internetového bankovnictví. Okolo půlnoci následně útočníci vybrali fyzicky hotovost v Holandsku. Její argument, že v době nouzového stavu, kdy se prakticky nemohlo cestovat do zahraničí a ona několikrát „vybírala“ po sobě peníze v Holandsku, přišla odpověď z banky, že nemůže obtěžovat pokaždé klienta s ověřením výběru. „Vůbec mě nenapadlo, že šlo o promyšlený útok. Od této doby, vždy kontroluji adresu a ,zámeček’ (protokol HTTPS, pozn. redakce),” říká paní Leona. Policie ČR i Fio banka po téměř ročním vyšetřování případ uzavřela bez nároku na odškodnění.

 

Pro uživatele je nebezpečné bezchybné jazykové a formální provedení jak e-mailu, tak následně zobrazené podvodné webové stránky banky. „Důležitou roli mohla sehrát nepozornost na konci pracovní doby. Paní Leona byla navíc klientkou stejnojmenné banky a neměla aktivované multifaktorové ověření (MFA), které je již dnes povinné a banky by neměly svým klientům umožnit volbu ho nemít,” říká Petr Samek ze společnosti CNS a.s., která se věnuje odborným konzultacím a řešením v oblasti IT bezpečnosti.

 

Panu Romanovi z pražské firmy RHA přišel ve stejných dnech e-mail od Fio banky s informací o nutnosti ověření účtu elektronického bankovnictví z důvodu zablokování bankou kvůli podezřelým transakcím, prostřednictvím vložení hesla do internetového bankovnictví, opět na podvodné webové stránce banky. Během noci došlo poté k neoprávněnému vstupu, převodům z jiného účtu a následným výběrům v Holandsku. Naštěstí má podnikatel Roman hlavní firemní účty u jiných bank, tento účet u Fio banky byl u nově založené společnosti. Proto tam nebyl vysoký zůstatek, útočníci ho spíše použili pro přesun prostředků z jiné firmy, které byly následně vybrány v Holandsku. Na základě vyšetřování ani podnikatel Roman nakonec na odškodnění nárok nemá.

 

„Dnes bych jiným podnikatelům raději doporučil důležitá nastavení a zabezpečení svěřit profesionálům, kteří se tím zabývají. Určitě to ušetří mnoho starostí a v konečném důsledku i prostředků, které jsou vždy po ,hašení požáru’ a nápravách vyšší,” doplňuje pražský podnikatel Roman.

 

„Bezprostředně po zjištění útoku je zásadní ihned kontaktovat své IT oddělení/organizaci nebo banku, které se útok týká. Je důležité na daném zařízení neprovádět přihlášení do žádných dalších služeb. Pokud je to možné, na jiném zařízení doporučuji změnit hesla do důležitých služeb jako například e-mail, firemní síť, online banking a další,” radí expert Petr Samek.

 

Doporučení před útokem:

-       pečlivě kontrolovat jak odesílatele e-mailu, tak odkazy (nebo tlačítka v e-mailových zprávách), na které klikáte

-       neotvírat podezřelé přílohy, pokud si nejste jistí, a vždy před tím kontaktovat odesílatele (ideálně na jiném komunikačním kanálu – SMS, Whatsapp atd.).

-       zapnout multifaktorové ověření na všech dostupných službách

-       správně nastavené bezpečnostní politiky v rámci organizace

-       trénink a školení zaměstnanců v oblasti kybernetické bezpečnosti

 

Doporučení pro případ, že jsem se (pravděpodobně) stal obětí útok:

-       ihned kontaktovat své IT oddělení/organizaci, které se útok týká (banka)

-       na daném zařízení neprovádět přihlášení do žádných dalších služeb

-       pokud je to možné, na jiném zařízení změnit hesla do důležitých služeb (e-mail, firemní síť, online banking)

V případě, že chcete podobným útokům předcházet, nebo máte podezření, že jste se terčem útoku již stali, neváhejte nás kontaktovat na e-mailu jakub.voleman@cns.cz nebo telefonicky na +420 607 803 775. 

Pozvání na přednášku u Kulatého stolu

Již zítra se koná Kulatý stůl Českého institutu manažerů informační bezpečnosti na téma Zabezpečené přenosy dat. Přednášet budou naši kolegové Pavel Kurka a Jakub Voleman, akce se koná zítra od 16:00 v CEVRO Institutu, Jungmannova 28/17, Praha 1. Tímto bychom chtěli pozvat všechny, kterým záleží na bezpečnosti jejich dat.

 

Show photo gallery >

Digitalizace českého zdravotnictví s aplikací LaboratorníVysledky.cz

Poslechněte si, co o portálu LaboratorniVysledky.cz říká náš kolega Pavel Kurka na Frekvenci 1.

/media/upload/LaboratorniVysledkyteckaCZ08001.mp3

/media/upload/LaboratorniVysledkyteckaCZ090011.mp3

Ambulantní systém MONA a EET

Česká lékařská komora představila na svém zpravodajském webu naše řešení EET, které lékařům ulehčí život.

https://nasezdravotnictvi.cz/aktualita/lekari-nemuseji-za-eet-platit-staci-se-zorientovat-v-moznostech

Výsledky testů Covid-19 chytře a online!

Ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu a technologickou společností YourPass jsme vyvinuli portál LaboratorniVysledky.cz, díky kterému se lidé rychleji a bezpečněji dozví výsledky svých laboratorních testů na Covid-19.

Více informací se o novém technologickém projektu dozvíte v přiloženém odkazu: 

https://www.countryforfuture.com/vysledky-testu-na-covid-19-mohou-lide-dostat-driv-diky-digitalizaci-a-chytre-aplikaci/

 

Pozvánka na přednášku

Společně s Českým institutem manažerů informační bezpečnosti si Vás dovolujeme pozvat na přednášku ke kulatému stolu, hlavním tématem bude zabezpečený přenos dat. V přednášce se dozvíte, jaké jsou možnosti pro zabezpečení přenosu dat, jaká řešení a šifrovací technologie jsou k dispozici, a proč je toto téma důležité, ale zároveň velmi podceňované. Přednášejícími budou naši kolegové Jakub Voleman, který své zkušenosti nabyl při vedení naší americké pobočky IT-CNS v Pittsburghu a Pavel Kurka, vedoucí oddělení podpory aplikací.

 

Show photo gallery >

Hrozí další kybernetické útoky na nemocnice a další důležité cíle, varuje Národní úřad pro kybernetikou bezpečnost (NÚKIB)

 • pokud je to možné, tak pomocí centrálního nastavení zabránit spouštění aktivního obsahu a maker, zejména v .doc a .docx dokumentech,
 • okamžitě zablokovat vzdálené přístupy do infrastruktury a zablokovat otevřené služby do veřejné sítě, vyjma těch nezbytně nutných (veřejné IP rozsahy lze zkontrolovat v dostupných vyhledávacích zařízení připojených do sítě a zjistit tak i historicky otevřené či zapomenuté porty, nebo služby dostupné z veřejné sítě),
 • okamžitě vytvořit offline zálohy a postupovat v zálohování dle důležitosti dat v organizaci,
 • zkontrolovat konzistenci již vytvořených záloh a okamžitě aktualizovat antivirové řešení v infrastruktuře.

Více informací se dozvíte v přiloženém vyjádření vydaném 16.4.2020

 

Show photo gallery >

Obezřetnost lidí na internetu v současné době klesá a tak nabraly kybernetické útoky jiný směr

Útočníci zpravidla tvrdí, že má operátor výročí a že lidé v rámci soutěže mohou získat prémiové telefony a další hodnotné dárky zadarmo.

Více se o těchto podvodných nabídkách dozvíte v přiloženém článku, který vydaly Novinky.cz

https://www.novinky.cz/internet-a-pc/bezpecnost/clanek/podvodnici-jsou-na-siti-stale-aktivnejsi-lakaji-predevsim-na-mobily-40319536

 

Jste imunní proti koronaviru? nechte se otestovat

Vyšetření je ideální pro lidi, kteří právě skončili karanténu, kteří se v poslední době necítili dobře, nebo mají podezření, že přišli do styku s nakaženou osobou, ale nákaza koronavirem se u nich neprojevila.

Více o vyšetření se dozvíte zde: https://www.nextlifeapp.cz/balicky/jsem-dostatecne-chranen-proti-korona-viru-covid-19

Pravidla bezpečného Homeofficu v době koronaviru

Přinášíme pár základních rad, jak bezpečně pracovat z domu a neohrozit firemní síť

 • Své zařízení mějte vždy aktualizované a zabezpečené antivirovým systémem
 • Aktualizujte si své heslo k WIFI připojení a zkontrolujte, zda k vaší síti nepřistupuje někdo neoprávněně. Toto umožňují programy, které jsou dodávány společně s Wifi routery
 • Do firemní sítě se připojujte výhradně prostřednictvím VPN (virtuální privátní sítě), kterou vám nastavilo vaše IT oddělení. Do sítě společnosti se přihlašujte pouze se služebním notebookem nebo počítačem. Po dokončení práce se pak vždy z této sítě odhlašte
 • S firemním zařízením navštěvujte pouze ověřené webové stránky
 • V případě, že potřebujete odeslat důležitá data svým kolegům, využívejte k tomu bezpečné nástroje pro šifrovaný přenos těchto dat. Náš nástroj Safety4Transfer je pro tyto účely nyní poskytnut zdarma
 • Pozor na phisingové emaily týkající se koronaviru, které hackeři v současné době hromadně rozesílají. V případě, že nějaký tento e-mail obdržíte, níkdy neotevírejte přílohu a ihned ho smažte
 • Dodržujte pokyny, které k problematice Homeofficu vydalo vaše IT oddělení a neváhejte s ním konzultovat případné doplňující informace.  
   

Internet zažívá neobvyklý nápor

Safety4Data nyní zdarma i v USA

Všem členům těchto organizací je tak naše aplikace nabízena v rámci reakce na aktuální situaci v boji s COVID-19.

Více informací se dozvíte zde:

https://www.pghtech.org/covid-19-resouces.aspx#eq

 

IT-CNS spolupracuje s Cyber Security Forum Initiative (CSFI)!

CSFI je nezisková organizace sídlící ve Washingtonu, DC a Omaha, NE. Jejím cílem je zvyšovat vzdělanost i povědomí o kybernetické bezpečnosti ve vojenském sektoru, a na své misi spolupracuje s americkou vládou, armádou a dalšími partnery z veřejné a soukromé sféry. CSFI má v současné chvíli kolem 81 000 členů a náš produkt Safety4Data budou zdarma využívat pro zabezpečení souborů posílnaných mezi členy správní rady.

Více o spolupráci naleznete zde:

https://www.safety4data.com/news/it-cns-inc-secures-cyber-security-forum-initiative-operational-sponsorship

 

 

 

 

Safety4Transfer nyní zdarma!

O naší iniciativě zabezpečeného přenosu dat zdarma pro všechny zasažené současnou situací:
 

 

Kapacity zdravotnického kontaktního centra

Vzhledem k aktuální krizové situaci a přetížení velkého množství zdravotnických linek bychom chtěli nabídnout služby našeho specializovaného zdravotnického kontaktního centra, které dlouhodobě provozujeme pro laboratoře a ambulance. Pokud potřebujete nebo víte o někom, kdo by tyto služby potřeboval, nevájte nás kontaktovat, jsme připraveni pomoci! 

Hackerských útoků přibývá

Mezi hacknuté instituce v České republice nyní patří už i Pražský hrad, kde z počítačové sítě unikala data do zahraničí po několik měsíců. V článku si přečtěte i vyjádření kolegy Jakuba Volemana o tom, jaká je stávající situace a jak můžeme jako CNS pomoci. 

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/prazsky-hrad-sprava-ovcacek-zeman_2003031344_pj?fbclid=IwAR0uEK_OMgrO97Hb1IuWMp5RVGtzjcfDOEUVSD1kXHOw5EbrF2DYNVSvlT4

Marek Hajn hovoří o úspěších naší sesterské společnosti v USA

Přečtěte si rozhovor naším kolegou Markem Hajnem v nejnovějším vydání Moderního řízení o tom, jaké byly začátky v Pittsburghu a kde leží klíč k budování úspěšného businessu. 

 

Show photo gallery >

Navštívila nás Česká televize spolu se studenty z dětského domova z Kralup nad Vltavou

V rámci tohoto projektu nás navštívil student vysoké školy ČVUT a spolu s ostatními pohovořil s našimi vývojáři o problematice IT.

Celá reportáž je k nahlédnutí zde:

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10118379000-udalosti-v-regionech-praha/220411000140224-udalosti-v-regionech/

 

Show photo gallery >

Safety4Transfer

Microsoft Gold Partner

Show photo gallery >

Naše aplikace MONA získává popularitu mezi lékaři

Díky své jednoduchosti, cenové dostupnosti a lidskému přístupu naší technické podpory, se aplikace MONA stává etablovanou součástí trhu ambulantních informačních systémů.

Rozmýšlíte jaký ambulantní program ve své ordinaci využít? V rozhodování Vám možná pomůže níže uvedený rozhovor z měsíčníku TEMPUS MEDICORUM s pediatričkou MUDr. Lenkou Kvapilovou, která je sama aktivní uživatelkou. V rozhovoru se mimo jiné dozvíte o jejich zkušenostech a možnosti bezplatné zkušební instalace.

http://mona-sw.cz/

Show photo gallery >

Konference ICT ve zdravotnictví 2020

Show photo gallery >

Koronavirus už nepředstavuje hrozbu jen pro naše zdraví

Za strachem lidí ze stále se šířícího Koronaviru nalezli počítačový piráti cestu, jak infikovat naše zařízení. V souvislosti s touto nákazou šíří viry, které představují reálnou hrozbu pro počítače.

Aktuálně se snaží zneužít paniky okolo koronaviru. „Objevené škodlivé soubory byly ve formátu pdf, mp4 nebo docx a měly obsahovat informace o koronaviru, který hýbe současným světovým děním. Z názvů souborů lze vyvodit, že měly obsahovat videa s instrukcemi, jak se před virem chránit, aktuální informace o jeho vývoji nebo dokonce testy prokazující nákazu,“ prohlásil Miroslav Kořen, generální ředitel Kaspersky pro východní Evropu.

Více informací se dozvíte v článku, které napsaly www.novinky.cz

https://www.novinky.cz/internet-a-pc/bezpecnost/clanek/koronavirus-predstavuje-hrozbu-uz-i-pro-pocitace-40312031

 

Upozornění na podvodné e-maily

V poslední době se zvyšují počty odeslaných podvodných e-mailů s úmyslem vymámit z méně ostražitých lidí peníze, osobní údaje nebo dokonce údaje k platebním kartám. Terčem hrozby jsou jak emailové schránky běžných uživatelů, tak i velkých společností. Tyto emaily představují vážnou bezpečnostní hrozbu. Neotvírejte bezmyšlenkovitě nedůvěryhodné emaily a v žádném případě jejich přiložené soubory. Vždy si pečlivě zkontrolujte adresu a název odesílatele a v neposlední řadě také text (slovosled a pravopis) emailu. Pokud nějaký takový email obdržíte, smažte ho. Vyvarujete se tak ztrátě nebo kompletnímu zašifrování Vašich dat či zařízení.

 

Konec Windows 7 je tady

Už v příštím týdnu 14.1.2020 bude ukončena veškerá podpora operačního systému Windows 7. Tento krok může způsobit určité zděšení milionů stále akivních uživatelů po celém světě.  Znamená to, že od tohoto data dále již nebude možné stáhnout žádné aktualizace operačního systému, ani žádné bezpečnostní updaty a čelit tak stále sofistikovanějším a propracovanějším útokům v podobě virů a malwaru. 

Z důvodu bezpečnosti, ale také z důvodu podpory moderních aplikací, je vhodné upgradovat na novější operační systém než bude podpora Win7 ukončena. U běžných PC je nejvhodnější upgrade na Windows 10.

 

Kyber útok ohrozil nemocnici

V rozhovoru je zmíněn pravděpodobný postup útoku a také následné doporučení, jak se proti takovýmto útokům nejlépe bránit. 

https://www.novinky.cz/internet-a-pc/bezpecnost/clanek/kyberutok-muze-primo-ohrozit-zivoty-pacientu-rika-expert-k-viru-v-benesovske-nemocnici-40306810

 

 

Show photo gallery >

Pozoruhodné novinky roku 2020 a náš produkt Safety4Transfer

Redakce Businessit.cz provedla výběr pozoruhodných novinek z oblasti IT pro rok 2020. S radostí oznamujeme, že náš produkt Safety4Transfer pro zabezpečený přenos dat se dostal do nejužšího výběru mezi TOP 15. 

Více informací se o našem úspěchu dozvíte zde:

http://www.businessit.cz/cz/neprehlednete-pozoruhodne-it-produkty-pro-rok-2020.php

 

Nedůvěryhodné antiviry

Tyto rádoby bezpečné programy dokáží uživateli nadělat velké problémy. Od ztráty dat až po ztrátu finančních prostředků.  Doporučujeme číst recenze od předchozích uživatelů, sledujte počet stažení a dejte si pozor, jaká oprávnění aplikace požaduje.

 

CHECK POINT EXPERIENCE

Kybernetické útoky jsou každým rokem stále sofistikovanější, ať už na zemi nebo v cloudu. Musíme tedy předvídat vývoj a udržet si potřebný náskok. V rámci tohoto "hesla" se zástupci technického oddělení společnosti CNS zúčastnili dne 06.11.2019 konference CPX Praha 2019 (CHECK POINT EXPERIENCE).

 

Show photo gallery >

Pozor, jaké aplikace si do svých mobilních zařízení instalujete

Rozhlas.cz vysílal, že Čínská komunistická strana má takřka neomezený přístup ke všem údajům z více než 100 milionů mobilních telefonů s operačním systémem Android, a to díky „zadním vrátkům“ v propagandistické aplikaci Study the Great Nation, kterou vláda letos agresivně propaguje již od jejího lednového představení. Píše americký deník Washington Post, podle kterého analýza kódu aplikace ukázala, že úřady mohou dohledat každou zprávu i fotografii v telefonu každého jejího uživatele, procházet jeho kontakty a historii navštívených internetových stránek nebo třeba v mobilu spustit nahrávání zvuku. Uživatelé všude po světě by tak měli být opatrní s tím, jaké aplikace si do svých telefonů instalují.

 

Setkání kybernetické bezpečnosti ve Washingtonu D.C.

S námi vyvinutým produktem pro zabezpečené přenosy dat Safety4Data jsme se zúčastnili akce pořádané českou ambasádou ve Washingtonu D.C. Czech Cybersecurity Innovation Workshop. Jako jedna ze tří českých prezentujících firem jsme americkému obecenstvu z vládního i soukromého sektoru prezentovali naše šifrovací technologie a to, jak díky nim našim klientům pomáháme chránit citlivá data. 

 

Show photo gallery >

Spolupráce s prestižní Advokátní kanceláří TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI

Jsme rádi, že můžeme ohlásit významného uživatele naší aplikace pro zabezpečené přenosy dat Safety4Transfer mezi advokátními kancelářemi! Velice nás těší, že se jím stala právě prestižní Advokátní kancelář TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI a těšíme se na spolupráci!

https://iustitia.cz/blog/clanky/advokatni-kancelar-toman-devaty-partneri-nabidne-jako-prvni-zasifrovany-prenos-dat-safety4transfer.html

https://mojejustice.cz/ak-toman-devaty-partneri-nabidne-zasifrovany-prenos-dat-safety4transfer/

Prestižní list Pittsburgh Business Times píše o úspěchu a plánech naší sesterské společnosti IT-CNS!

V článku mimo jiné oceňují naší nově otevřenou kancelář v Atlantě, která se v posledních letech stává dalším americkým centrem pro kybernetickou bezpečnost, a byla tak ideální lokací pro expanzi naší aplikace pro zabezpečené přenosy dat Safety4Data. Zároveň je v plánu do konce roku otevřít další pobočku ve Washingtonu, D.C., abychom byli blíže našim stávajícím i budoucím zákazníkům. 

https://www.bizjournals.com/pittsburgh/news/2019/09/20/east-liberty-data-security-firm-enters-atlanta.amp.html

Show photo gallery >

Obhájili jsme nejvyšší status GOLD partnerství

Ocenění jsou pro nás důležitou součástí naší práce. Práce, která představuje míru kvalifikace a odbornosti našeho týmu. Po dlouholeté spolupráci s firmou Microsoft v rámci partnerského programu (Microsoft Partner Network) se nám po roce opět podařila obnova GOLD partnerství. Získáváním statusu GOLD museli naši zaměstnanci prokázat technické dovednosti u skládání zkoušek a my jsme nyní rádi, že se nám opět podařilo zařadit mezi top partnery Microsoft v České republice.

 

 

Loučení s létem

Poprvé jsme se po krajině rozhlédli ještě v pátek odpoledne z Vranova, druhý den jsme vyšlápli několik kopců v okolí( a žejich bylo). Nádherná panoramata nám nabídla rozhledna Kopanina a také hrad Frýdštejn. Ke stopám předků jsme přidali  ty naše ve skalním městečku Drábovna. Ve skalním bludišti Chléviště, kam jsme se vydrápali v neděli dopoledne, jsme mohli prověřit smysl pro orientaci. Je dobrý, neztratil se nikdo!!! 

 

Nezapomínejme na ochranu osobních dat

Už je to přes rok, kdy Evropská unie zavedla všeobecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Od té doby se zdá, že tato problematika částečně upadla do zapomnění, a společnosti jí přestávají věnovat pozornost.

Tento přístup se však nemusí vyplatit. Francouzská komise pro ochranu osobních údajů (CNIL) již udělila pokuty ve výši 56 milionů €. Český úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), tak přísný není, ale i on již udělil pravomocné pokuty v řádech desítek tisíc korun. Ke kybernetickým útokům na firemní sítě dochází každý den. Smutnou pravdou je, že žádnou síť nelze na 100% ochránit. Můžeme však napomoci tomu, aby se s přenášenými daty zacházelo s využitím nejvyšších bezpečnostních standardů.

Položte si otázku, jakým způsobem právě Vy zasíláte dokumenty s daty klientů. Může se jednat o smlouvy, ekonomická a obchodní data, zdravotnickou informaci a další dokumenty podobného charakteru.  Ve většině případů to bude skrze e-mailovou komunikaci. Právě tato komunikace představuje značné riziko úniku citlivých dat a disponuje minimální úrovní zabezpečení. Kybernetická kriminalita přestavuje pro firmy vzrůstající bezpečnostní hrozbu, která může způsobit devastující škody.

 

Proto po mnohaletých zkušenostech z oblasti zdravotnictví, bankovnictví a logistiky, vyvinuli naši programátoři sofistikovaný nástroj pro nejvyšší bezpečnost přenosu dat.

 

Unikátní řešení, aplikaci Safety4Transfer.

Tento jednoduchý a uživatelsky přívětivý nástroj řešící zabezpečený přenos dat, splňuje vysoké standardy pro zabezpečení dat.

Nástroj je určený pro neomezený počet uživatelů s nastavením přesných pravidel komunikace mezi jednotlivci nebo distribučním kanálem více uživatelů. Vysokého stupně zabezpečení dosahuje použitím dvou vyspělých technologií – HTTPS kanálu (společně s PFS algoritmem) a šifrováním dat kombinací symetrické a asymetrické šifry, kdy asymetrické šifrování je založeno na PKI (Public Key Infrastructure) standardu.

Rychlost zpracování dat je zajištěna umístěním serverů Safety4Transfer v zabezpečeném prostředí Microsoft Azure, a také optimalizací uživatelského i administrátorského rozhraní, které umožňují dosáhnout požadovaných nastavení prostřednictvím několika kliknutí.

 

Více informací se dozvíte zde: http://www.safety4transfer.com/

 

Show photo gallery >

Čtvrt století s námi

Dnes je to celých 25 let, kdy k nám do zaměstnání nastoupila naše milá kolegyně Jana Říhová. Od té doby se každý den vzorně stará o čistotu všech prostor, i o pohodlí nás všech. Tímto Janě moc děkujeme za práci, kterou dlouhá léta odvádí a těšíme se s ní do dalších společných let. 

Show photo gallery >

Setkání Česko-italského podnikatelského fóra

Tento týden jsme se zúčastnili Česko-italského business fóra. Akce byla pořádána Ministerstvem zahraničních věcí ČR, Velvyslanectvím Itálie v Praze, Hospodářskou komorou České republiky a italskou podnikatelskou asociací Confindustria. Odehrávala se v nádherných prostorách Černínského paláce. Mezi diskutovaná témata patřil mimo jiné průmysl 4.0, aerospace, mobilita a bezpečnost nebo energetická efektivnost. Setkání se účastnila také řada dalších českých a italských firem a asociací. 

Show photo gallery >

Další útok na Android zařízení

Obejít zabezpečení operačního systému Android se podařilo více než tisícovce různých mobilních aplikací. Bez vědomí uživatelů byly schopné stahovat z chytrých telefonů a počítačových tabletů důvěrné informace a další citlivá data. Více informací se dozvíte zde: https://www.novinky.cz/internet-a-pc/bezpecnost/510123-miliony-lidi-prisly-o-data-tisicovka-aplikaci-obesla-zabezpeceni-androidu.html  

Nedostatečná ochrana Malware mobilních zařízení

Uživatelé mobilních zařízení s operačním systémem Android by meli být na pozoru. Naneštěstí si jsou útočníci moc dobře vědomi, že zabezpečení chytrých telefonů a počítačových tabletů lidé velmi často podceňují a že tedy své zařízení proti mobilnímu malwaru chrání jen málokdo. Více informací se dozvíte zde: https://www.novinky.cz/internet-a-pc/bezpecnost/510128-agent-smith-je-nebezpecny-virus-nepozorovane-infikoval-25-milionu-zarizeni.html

Hackeři "číhají" všude

Neexistuje společnost, která by se neobávala úkoků v podobě zneužití dat. S inovativním řešením v podobě zabezpečeného přenosu dat přichází mělnická firma CNS a.s., v rámci svého produktu Satefy4Transfer. Více informací se dozvíte zde: https://komercniprezentace.ihned.cz/c1-66590180-sifrovany-prenos-dat-je-s-novou-aplikaci-jeste-snadnejsi

 

Otevíráme novou pobočku v Atlantě

Atlantská pobočka Safety4Data je umístěna v metropolitní oblasti Atlanty - v jenom z nejrychleji se rozvíjejících trhů kybernetické bezpečnosti v Americe. Kancelář se nachází mezi dvěma hlavními centry - Midtown Atlanta a Severní Atlanta/Alpharetta.To poskytuje skvělý přístup firmám s stategickým partnerstvím. Náš kolega Peter Cresse vede pobočku v Atlantě a bude se zaměřovat na příležitosti nejen v této oblasti, ale i ve zbytku Spojených států, a to především na trhu zabezpečeného přenosu dat a OEM partnerství.

Show photo gallery >

Letos znovu na Jizerské

O víkendu se běžěl 26. ročník Mělnické Jizerské 50, kterou již několik let hrdě podporujeme. Děkujeme všem organizátorům a zúčastněným, po roce jsme si závod v krásném počasí opět velmi užili.

Show photo gallery >

Safety4Transfer

Huawei a možné odposlouchávání čínskou vládou, to je téma posledních týdnů, kterému se věnují i v E15. S naší aplikací Safety4Transfer pro zabezpečené přenosy dat ale obavu o své soukromí mít nemusíte.

Show photo gallery >

Setkání ETN

Pro letošní každoroční setkání ETN (EurTradeNet - Evropská aliance poskytovatelů celních služeb) se dalo těžko nalézt zajímavější místo než je Londýn. Byli jsme při tom, a nevíme, zdali říci Bristkým kolegům z pohledu EU příště na viděnou nebo sbohem.

 

Show photo gallery >

Vodácký víkend

Jako již každoročně jsme i letos vyrazili společně s rodinnými příslušníky na firemní vodácký víkend na Vltavě. Počasí nám víc než přálo a tak to ani ti, kteří se nedobrovolně koupali v řece při překonávání jezů, neodnesli zdravím. Pár odřenin a kůži spálenou od sluníčka samozřejmě nepočítáme.

Projekt ZEBRA

V našich společnostech byl spuštěn nový projekt s názvem ZEBRA. Chceme pomocí tohoto projektu zlepšovat naše pracovní prostředí, zefektivnit procesy řízení ve společnosti, zlepšit řízení, to vše na bázi metodiky „Lean“, což je metoda, zaměřena na neustálé zlepšování (inovace) ve společnosti. Projekt ZEBRA je určen pro všechny naše zaměstnance, kteří mohou navrhnout podmět ke zlepšení v jakékoli části provozu našich společností a získat za tyto nápady finanční odměnu. Brzy Vás budeme informovat, jaké inovativní myšlenky chceme realizovat a kolik zaměstnanců jsme díky jejich kreativním myšlenkám mohli finančně odměnit.

 

New Payroll Software

Starting January 1, 2019, our company moves to a new payroll system that interacts more interactively with our accounting system. In keeping with the quality of the salary processing of our employees, the management of the company decided to use pilot operations, and for two months (November, December 2018), our economic wage department processed both SWs in order to guarantee the quality of the processing and possible imbalances solved. Thanks to our accounting department for a great job, and we believe that this decision will bring us more efficiency and time savings.

 

 

 

 

 

 

We will have another "CNS" baby

There are other joys for us than those working. At the end of November, our "manager of happiness" - receptionist Kamila - left our maternity leave. We wanted to please our favorite Kamila, so we have organized a collection for her and her expected descendant. The staff were very generous and therefore we were able to make surprises in the form of a "mummy cake" for the selected money. We thank Kamile for all the work done, we wish happiness and health and we look forward to further cooperation.

Benefits for employees - let's have a good coffee together

Company management is constantly striving to create better conditions for their employees to spend their time on the job. Not only is there a barbecue grill where we regularly host corporate events, but we have two new coffee machines from JABLUM Czech s.r.o. This company boasts top-of-the-range coffee making, using the finest coffee beans from around the world that get fresh into our coffee makers. We can enjoy delicious coffee with two kinds. Have a tasting right in the roasted -www.zijeme-kavou.cz or become our team mate and enjoy the coffee every day. For more information on vacancies, visit the web site, in the vacancies section.

 

Improving the workplace of developers

In order to improve the quality of work and improve the quality of the workplaces, the windows at the developer's workstation were equipped with new blinds that shielded the passing beam so that the light rays were not reflected in the monitors, and our developers could better concentrate on their hard work. We believe that this improvement will have a positive impact on their work.

The whole company

We successfully renewed the ISO 9001: 2015 Quality Management System Certificate! Who's behind it? An experienced team of our experts who not only represent the company but also promote the quality assurance in the company itself. This quality and a satisfied customer is the biggest success for us. Let´s look deeper into the company quality management. The CNS a.s. company led by Luboš Hajn, a quality management executive director, together with Lucie Boučková, a quality manager, and undoubtedly the internal auditors are constantly improving the quality management system in the company. The internal auditors are the CNS a.s employees ensuring this knowledge issue in the company is fully understood. These employees are expert level trained professionals in the field of auditing. As part of the recertification audit, carried out by the DNV-GL company, we have successfully renewed the quality management system certificate again.

ODP/ OPA

At the beginning of November we have succesfully finished the integration of the FONS OpenLims (laboratory information system from STAPRO s.r.o. company) with our core company system SELMA. Based on the experience from the earlier stages of the project that has been realized on the smaller laboratories, the final implementation phase was carried out in the customer´s largest laboratory. The actual implementation of the new interface was done by the team of consultants, technicians and software engineers without any negative impact on the laboratory operations or the physicians. This team provided the onsite support and contributed significantly to the successfull implementation of the project. We would like to thank to all the the involved parties and we look forward to another future successful project cooperation with them.

The annual seminar held by the ELISA Records Management System team

The seminar was held on 18 – 19 October, organized by the company CNS a.s. for its customers using the ELISA product (Record management information system). The main purpose of the seminar was to familiarize customers with up-to-date and upcoming new development in ELISA and to highlight important legislative changes in the field of Records management system. The bearing theme of the seminar was the Records Retention and Disposition Proceedings in an electronic way including practical demonstrations and lectures provided by the State Regional Archives representative. The popular social evening event, which is used to relax from work duties and to establish friendly informal relationships among the participants, was again part of the seminar;  and we are pleased that on the basis of individual participants feedback, we can consider the seminar to be a real success, which motivates us to organize the next year.

Our employees are constantly educating - or "Check Point Experience"

Zástupci technického oddělení se opět účastnili akce „Check Point Experience“, která se konala v Libčicích nad Vltavou. Prezentace byla zaměřená na celosvětové kybernetické hrozby v oblasti IT, potažmo aktivní ochranu proti těmto hrozbám. Je třeba podotknout, že vzdělávání v této oblasti je pro naše zaměstnance klíčové, neboť naším posláním je poskytnout všem naším klientům špičkové poradenství právě v této choulostivé oblasti.

 

Hot Line - we are constantly improving the quality of our services

In order to determine the quality of services for contractual customers of the technical department, the free line 800 40 30 70 was put into operation again. We believe that our new line will benefit all our clients.

 

 

Microsoft Gold Partnership Resumed

In October this year, our team has resumed its partnership with Microsoft. Our company has long been involved in the Microsoft Partner Program, which has been advocating Application Development for several years. In October of this year, our team has once again succeeded in rebuilding these competences, and we can be proud of the Gold Application Development Certificate for the next year.

 

InfoSec World Conference

3.26.2018 - Last week, colleagues from our US subsidiary IT-CNS participated together with the Czech company Novicom, that we are helping stepping to the US market, on the InfoSec World. The conference took place in Orlando, Florida and besides the lectures and keynotes there was also the expo where our colleagues were involved as exhibitors.

Show photo gallery >

Wrote about us - Hospodarske noviny

2.16.2018 - Hospodarske noviny and portal ihned.cz released the article about our company. In the article, you can find details about the business in the Czech Republic as well as in the United States described by the CNS co-owner, Petr Samek. You can find the article (in Czech) here: https://archiv.ihned.cz/c1-66051570-bezpeci-pro-data-nabizi-americanum-firma-z-melnika

Microsoft GOLD competence renewal

1.9.2018 - Our company is participating on the partnership program of Microsoft company (Microsoft Partner Program) for a long time. For a number of years, we are renewing the competence in the Gold level in the Application Development. This year, we have successfully renewed our competence again!

NOTEZA Trademark

12.20.2017 - We are pleased to announce that we obtained a trademark by the Czech Industrial Property Office for our project NOTEZA. NOTEZA is the data encryption system based on the Vernam cypher. 

OpenLims and SELMA integration: fourth phase

12.12.2017 - During October, we continued our work on the project of the laboratory information system FONS OpenLims of Stapro company integration to our laboratory integration system SELMA. With our experience from the earlier stages of this project that has been realized on the smaller laboratory operations, we have been able to realize this phase in the largest laboratory of our customer. This laboratory operates and provides results to more than 5,000 doctors. The actual implementation of the new interface was done by the team of consultants, technicians and software engineers without any impact on the laboratory operations or the requesting doctors. This team provided support to our clients employees directly in the laboratory which also helped to the smooth implementation.

Interview in Lupa.cz

10.10.2017 - Jakub Voleman, our colleague from our Pittsburgh-based subsidiary, IT-CNS, Inc. recently gave the interview to Czech IT news server Lupa.cz. In the interview, you can read about our US business, why we are located in Pittsburgh, about our help to other Czech tech companies or about our future plans: https://www.lupa.cz/clanky/jakub-voleman-safety4data-pomuzeme-rozjet-firmu-v-pittsburghu-je-to-jedno-z-nejlepsich-mist-v-usa/

CNS in Lidové noviny

In the last week’s newspaper edition of Lidové noviny, you could find the article about Czech companies operating in the United States. Our colleagues from IT-CNS are mentioned in the article, especially with their help to other Czech companies entering the US market. 

Show photo gallery >

General Data Protection Regulation

7.31.2017 - Due to the preparation on the General Data Protection Regulation – GDPR together with previous attendance of our colleagues on the workshop that has been focused on GDPR and its new data protection regime, one of our colleague from the software department attended a training called “GDPR and Cybersecurity law”. This training provided detailed approach how to setup processes, management and technology in the organization to be GDPR compliant. 

EurTradeNet Conference in Oslo

7.12.2017 - In June, we have attended yearly periodical conference of the international association EurTradeNet, this year in Oslo, Norway.

 

EurTradeNet is the European Alliance of customs-related service providers or CRSPs, a unique knowledge network joining together their local expertise in information handling services and communication solutions to assure the most effective implementation of eCustoms Europe-wide.

 

The conference summarized activities and results of the last period and planned the next steps of the ETN in the European region. The main goal for the next period is to provide wider portfolio of services to its local (national) customers in the international environment and help them with their core business which is manufacturing, purchasing and sales of goods. This goal should be aimed by the continuing integration between individual members of the associations.

 

Part of the conference was also a visit of Norwegian Post with a professional presentation and demonstration of the highly automating logistics processes. This high level of automation together with decreasing costs enabled to Norwegian Post to provide its services to all Scandinavian countries. These services are provided by its sister company www.bring.com.

Workshop Doing business in the USA: What is not commonly spoken about

6.15.2017 - We are pleased to invite you to our workshop Doing business in the USA: What is not commonly spoken about. The event will take place on June, 28th at 10am in the Prague office of the Impact Hub and it is free. You can find more information on the official invitation below. If you are interested, please send us your email RSVP to sekretariat@cns.cz. 

Show photo gallery >

E-shop