ELISA

Spisová služba je projekt, který společnost vyvíjí již od roku 1998. V roce 2008, po deseti letech původní „tlusté“ verze aplikace, byla vystavěna nad Národním standardem pro elektronické systémy spisových služeb a v technologii tenkého klienta verze nová – pojmenovaná jako ELISA (elektronický informační systém spisových agend).

Popisovaný program spisová služba ELISA (SSL) slouží ke sledování oběhu dokumentů v organizaci od jejich příchodu do systému (profil dokumentu) přes jejich zpracování (historie dokumentu, lhůty vyřízení, zařazení do spisu) až po jejich archivaci a skartaci.

ELISA je novou technologickou verzí původního informačního systému Spisová služba spol. CNS a.s., která byla uživateli využívána v rutinním provozu již od roku 1998. ELISA tak navazuje a využívá rozsáhlé znalosti správy dokumentů z předchozí verze Spisové služby.

Program SSL plně respektuje Národní standard pro elektronické systémy spisových služeb a platné legislativní předpisy (především zákon č.499/2004 Sb., zákon č.297/2016 Sb., zákon č.300/2008 Sb., vyhláška MV č.194/2009 Sb., vyhláška č.259/2012 Sb. a všechny další související vyhlášky).

Zárukou kvality SSL jsou získané certifikáty a atestace od atestačního střediska EQUICA, které je pověřeno k výkonu atestací Ministerstvem vnitra ČR.


Certifikát popis Datum vydání Certifikát
Atest shody produktu se Standardem ISVS 9.6.2003 PDF
Atest shody IS se Standardem ISVS 5.4.2005 PDF
Prohlášení o shodě informačního systému Spisová služba s Vyhláškou č. 529/2006 Sb. o dlouhodobém řízení Informačních systémů veřejné správy 25.10.2007 PDF
Prohlášení o shodě informačního systému Spisová služba s Vyhláškou č. 529/2006 Sb. o dlouhodobém řízení Informačních systémů veřejné správy 25.10.2009 PDF
Prohlášení o shodě informačního systému spisová služba ELISA s vyhláškou č.529/2006 Sb., o dlouhodobém řízení Informačních systémů veřejné správy 14.10.2011 PDF
Prohlášení o shodě informačního systému Spisová služba s Vyhláškou č. 529/2006 Sb. o dlouhodobém řízení Informačních systémů veřejné správy 14.10.2013 PDF
Prohlášení o shodě informačního systému SSL/ELISA s Vyhláškou č. 529/2006 Sb. o dlouhodobém řízení Informačních systémů veřejné správy 14.10.2015 PDF
Prohlášení o shodě informačního systému SSL/ELISA s Vyhláškou č. 529/2006 Sb. o dlouhodobém řízení Informačních systémů veřejné správy 20.09.2017 PDF
Prohlášení o shodě informačního systému SSL/ELISA s Vyhláškou č. 529/2006 Sb. o dlouhodobém řízení Informačních systémů veřejné správy 23.09.2019 PDF

Dostáváte tak do rukou nástroj, který v maximální myslitelné míře pomůže odstranit stávající namáhavou práci nejenom s poštou (vč. datových schránek), ale i s interními dokumenty. Systém Vám umožní efektivněji evidovat, ukládat, vyhledávat dokumenty a to dokumenty papírové nebo dokumenty, které byly přijaty v elektronické podobě. 

Základní přednosti programu

 • přehledná evidence všech dokumentů
 • velmi jednoduchá obsluha
 • program splňující všechny legislativní požadavky a normy
 • systém umožňující připojit jak celou organizaci/úřad, tak jednotlivé uživatele
 • zpracování velkého množství dokumentů (řádově statisíce)
 • řízení toků dokumentů v organizaci/úřadu
 • odstranění namáhavé práce nejen s poštou ale i s interními dokumenty
 • zefektivnění práce v podatelně a výpravně dokumentů
 • odstranění ručního zapisování do knih došlé a odeslané pošty a jejich tisk
 • dokonalý přehled o rozpracovanosti každého dokumentu
 • automatická kontrola předpokládaného data vyřízení
 • sledování odpovědnosti jednotlivých pracovníků za včasnost vyřízení
 • snadné vyhledání pracovníka, který má dokument právě v držení
 • zrychlené předávání a vyřizování dokumentů
 • zobrazení historie pohybu dokumentu po organizaci/úřadu
 • vyhledávání dokumentů v každé části rozpracování (včetně archivu)
 • vyhotovení statistik a analýz v podobě různých grafů
 • komunikace s datovými schránkami

Díky využití vlastností podporovaných serverových platforem umožňuje SSL poskytnout uživateli rozsáhlé služby na úrovni datových komunikací. Součástí nabídky jsou i SW produkty, které jsou schopny zabezpečit datovou komunikaci mezi uživatelem a dalšími informačními systémy, a to na základě dohodnutých datových rozhraní (např. napojení na Informační systém Datových schránek, Informační systém základních registrů).

Bližší informace jsou obsaženy v následujících kapitolách:

1)    Charakteristika produktu ELISA

2)    Produkt ELISA (uživatelské funkcionality)

3)    Poskytované služby k informačnímu systému spisová služba ELISA

4)    Reference

5)    Kontakt – odd. Spisová služba CNS a.s.

 

 

E-shop

Pohotovost EuroDat
v mimopracovní dobu:
+ 420 737 219 701

Twitter Facebook LinkedIn
EET
EU banner