Charakteristika produktu ELISA

Architektura produktu ELISA

Za základ řešení produktu ELISA byla použita 3-vrstvá architektura webový klient/aplikační server/databázový server s uplatněním podpůrných vývojových nástrojů.

Produkt ELISA je neustále rozvíjen, autorský tým programu pokračuje ve vývoji dalších přírůstků produktu. Každá nová verze je vždy nejprve pečlivě otestována v laboratorních podmínkách společnosti a pak prochází testy v pilotních provozech vybraných zákazníků.

Vývojové prostředí

Architektura klient/aplikační server/databázový server se osvědčuje jako spolehlivá, levná strategie pro řešení rozsáhlých aplikací pracujících s informacemi. 

Architektura produktu ELISA splňuje následující požadavky:

 • architektura webový klient/aplikační server/databázový server je relativně nezávislá na typu klienta a jeho technologii,
 • moderní, jednotné, uživatelsky příjemné rozhraní „like Windows“ (intuitivní ovládání, jednoduché učení, přehlednost),
 • zachycení vývojového trendu v oblasti informačních technologií,
 • integrovaný datový model, navržený pomocí moderních metod datového modelování v relačním databázovém prostředí,
 • udržení integrity dat má na starosti zvolený databázový server,
 • modulární, snadno obsluhovatelný produkt,
 • využití pomocných nástrojů a funkcí (zrychlení vývoje, uživatelská modifikovatelnost),
 • důsledně vrstvená architektura (modifikovatelnost úrovní, přenositelnost),
 • jeden zdrojový text (jednoduchost vývoje, menší kapacitní nároky na vývoj a údržbu),
 • využívání standardizovaných rozhraní (nezávislost na okolí),
 • pokrytí širokého výkonnostního rozsahu (uspokojení všech uživatelů, možnost růstu produktu),
 • produkt je vybaven uživatelskou dokumentací,
 • veškeré komunikace produktu jsou vedeny v českém jazyce,
 • správu systému je možné provádět pomocí vzdáleného přístupu,

Samozřejmostí je plná podpora národního prostředí a všechny navrhované klientské části jak aplikačního, tak základního SW jsou lokalizované.

E-shop

Twitter Facebook LinkedIn
EET
EU banner