Audit IT

vám přinese

 • Přehled o používaném a instalovaném software
 • Efektivní využívání IT prostředků
 • Standardizace zdrojů
 • Podklady pro strategické plánování a kvalifikovaný rozpočet
 • Opakovatelný audit softwarových a hardwarových prostředků
 • Přehled nad infrastrukturou
 • Podklady pro technickou podporu a bázi znalostí (Knowlage Base)
 • Dokumentované prostředí
 • Ulehčení administrativy

Audit může být prováděn jak již v existujícím zaběhnutém provozu, tak i při budování a zavádění nových systémů.

obsah a výsledek AUDITU

 • hardware
  • pracovní stanice
  • servery
  • datové sítě
  • periferní zařízení (tiskárny, skenery, ...)
 • software
  • instalovaný software na pracovních stanicích a serverech
  • porovnání se zakoupenými licencemi
  • optimalizace pořizovacích nákladů
 • bezpečnost
  • zabezpečení sítě pro přístup z venku
  • princip síťových hesel a přístupových práv
  • bezpečnostní řád
  • zálohování dat
  • obnova serverů
  • návrh a vypracování pracovních postupů
 • topologie sítě
  • struktura a organizace sítě
  • kvalita hardware a software z hlediska uživatele
  • kvalita připojení k internetu
  • zakreslení topologie

E-shop

Twitter Facebook LinkedIn
EET
EU banner