GDPR

Pověřenec pro ochranu osobních údajů


Ing. Lucie Boučková

CNS a.s. 
Nad Šafranicí 574, 276 01 Mělník 

e-mail: gdpr@cns.cz

 

 

GDPR a ochrana osobních údajů

 

Dne 25. května 2018 nabývá plné účinnosti obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), které má za cíl zvýšit standard ochrany osobních údajů, k jejichž zpracovávání dochází také v rámci vzájemné spolupráce mezi Vámi a naší společností.

Chtěli bychom Vás tímto ujistit, že naše společnost dlouhodobě bere ochranu osobních údajů velmi vážně a příprava na GDPR byla jednou z priorit, které jsme se věnovali.

Vzhledem k tomu, že naše společnost v rámci přípravy na GDPR v maximální možné míře této nové právní úpravě přizpůsobila své interní procesy a systémy (vč. posílení zabezpečení), proškolila své zaměstnance a učinila řadu dalších opatření (např. jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů), jsme Vám schopni nadále garantovat, že i s příchodem GDPR budou veškeré námi zpracovávané osobní údaje podléhat vysokému standardu jejich ochrany. Samozřejmostí je také zajištění řádného plnění práv a povinností, které nám GDPR jako tzv. správci osobních údajů přináší.

V případě jakékoliv dotazů týkající se oblasti ochrany osobních údajů a naší vzájemné spolupráce, neváhejte se obrátit na výše uvedený e-mailový kontakt.

 

E-shop

Pohotovost EuroDat
v mimopracovní dobu:
+ 420 737 219 701

Twitter Facebook LinkedIn
EET