Aktuality

Školení Spisové služby

Ve dnech 18. – 19. října proběhl seminář Spisové služby, který pro své zákazníky, užívající aplikaci ELISA, uspořádala společnost CNS a.s. (projekt Spisová služba). Smyslem semináře bylo seznámit zákazníky s aktuálními i chystanými novinkami v aplikaci ELISA a upozornit na důležité legislativní změny v oblasti vedení Spisové služby. Nosným tématem tohoto semináře bylo elektronické skartační řízení, včetně praktických ukázek a přednášky zástupce Státního oblastního archivu v Praze. Součástí semináře byl i všemi oblíbený společenský večer, který slouží k oddychu od pracovních povinností a k navázání přátelských neformálních vztahů mezi jednotlivými účastníky. Jsme rádi, že na základě ohlasu jednotlivých účastníků, můžeme konstatovat, že se seminář vydařil, což nás motivuje, uspořádat další ročník.

 

Bezplatná linka – aneb neustále zvyšujeme kvalitu námi poskytovaných služeb

Z důvodu zjišťování kvality služeb pro smluvní zákazníky technického oddělení, byla nově zprovozněna bezplatná linka 800 40 30 70. Věříme, že naše nová linka bude všem naším klientům přínosem.

Naši zaměstnanci se neustále vzdělávají – aneb akce „Check Point Experience“

Zástupci technického oddělení se opět účastnili akce „Check Point Experience“, která se konala v Libčicích nad Vltavou. Prezentace byla zaměřená na celosvětové kybernetické hrozby v oblasti IT, potažmo aktivní ochranu proti těmto hrozbám. Je třeba podotknout, že vzdělávání v této oblasti je pro naše zaměstnance klíčové, neboť naším posláním je poskytnout všem naším klientům špičkové poradenství právě v této choulostivé oblasti.

 

Obnova Gold partnerství

Naše společnost je dlouhodobě zapojena do partnerského programu společnosti Microsoft, ve kterém již několik let po sobě obhajuje kompetenci Application Development. V říjnu tohoto roku se našemu týmu opět podařilo tyto kompetence obnovit, a můžeme se tak pyšnit získaným certifikátem Gold Application Development pro následující rok.

Konference InfoSec World

26.3.2018 - Minulý týden se kolegové z naší americké pobočky IT-CNS zúčastnili spolu se společností Novicom, s.r.o., které pomáháme se vstupem na severoamerický trh, konference InfoSec World. Akce se konala ve floridském Orlandu a kromě přednášek a keynotes tam probíhalo i expo, na kterém kolegové působili v roli vystavovatelů.

Zobrazit fotogalerii >

Napsali o nás - Hospodářské noviny

16.2.2018 - V dnešním vydání Hospodářských novin i na zpravodajském portálu ihned.cz vyšel článek o naší společnosti. O podnikání v Čechách i USA mluvil jeden ze spolumajitelů CNS, Petr Samek, a celý článek si můžete přečíst zde: https://archiv.ihned.cz/c1-66051570-bezpeci-pro-data-nabizi-americanum-firma-z-melnika

Obnova GOLD kompetence v partnerském programu firmy Microsoft

9.1.2018 - Naše firma je dlouhodobě zapojena do partnerského programu firmy Microsoft (Microsoft Partner Program), ve kterém již několik let obhajuje kompetenci Application Development na úrovni Gold. I pro letošní rok se nám podařilo obnovit kompetenci na úrovni Gold Application Development.

Ochranná známka NOTEZA

20.12.2017 - Dne 13. prosince 2017 nám Úřad průmyslového vlastnictví udělil ochranou známku pro náš projekt NOTEZA, který slouží k šifrování dat pomocí neprolomitelné Vernamovy šifry.

Čtvrtá fáze propojení systémů Open Lims a SELMA

12.12.2017 - V průběhu října pokračoval úspěšně implementační projekt napojení laboratorního informačního systému FONS OpenLims od firmy Stapro na firemní laboratorní integrační systém SELMA. Na základě zkušeností z prvních fází projektu, které byly provedeny v jiných (menších) laboratorních provozech, proběhla čtvrtá implementační fáze v největší laboratoři našeho zákazníka, která zajišťuje výsledky pro cca 5 000 lékařů. Samotné zahájení provozu nového rozhraní, na kterém se podílel implementační tým, složený z pracovníků konzultačního, technického i softwarového oddělení,  proběhlo bez jakýchkoliv negativních dopadů na provoz laboratoře i na žádající lékaře. Uvedený tým zajišťoval maximální podporu pracovníkům zákazníka přímo na jejich pracovištích a i to přispělo ke zdárnému průběhu implementačního projektu.

Rozhovor na Lupa.cz

10.10.2017 - Na zpravodajském serveru Lupa.cz nedávno vyšel rozhovor s kolegou Jakubem Volemanem z naší pittsburghské pobočky IT-CNS, Inc. Přečtěte si, co říká o našem americkém podnikání, proč sídlíme právě v Pittsburghu, o naší pomoci dalším českým firmám na americkém trhu nebo o plánech do budoucna: https://www.lupa.cz/clanky/jakub-voleman-safety4data-pomuzeme-rozjet-firmu-v-pittsburghu-je-to-jedno-z-nejlepsich-mist-v-usa/  

CNS v článku Lidových novin

24.8.2017 - Minulý týden bylo možné na stáncích zakoupit výtisk Lidových novin, který obsahoval velký článek o českých firmách v USA. V článku mluvili i naši kolegové z pittsburghské IT-CNS, a to hlavně o naší pomoci českým firmám při vstupu na americký trh. 

Zobrazit fotogalerii >

General Data Protection Regulation

31.7.2017 - V souvislosti s přípravami na spuštění Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation – GDPR) a v návaznosti na dřívější účast našich kolegů na workshopu s tématem nového režimu ochrany osobních údajů spojené s GDPR se nyní jeden z našich kolegů ze softwarového oddělení zúčastnil školení s názvem „Zákon o kybernetické bezpečnosti a GDPR“. Tento kurz poskytl detailní postup jak zavést procesy, organizaci a technologii ve firmě, aby mohla být v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Konference EurTradeNet v Oslu

12.7.2017 - Ve dnech červnu se společnost CNS a.s., jakožto dlouholetý člen zúčastnila pravidelné výroční konference mezinárodního sdružení EurTradeNet v Oslu v Norsku.

EurTradeNet (www.eurtradenet.org)  je evropská aliance poskytovatelů služeb souvisejících s celní agendou a logistikou. Zkušenosti těchto firem společně s jejich znalostí místního trhu a legislativy slouží pro zajištění co nejefektivnější celoevropské realizace obchodních procesů napříč jednotlivými státy.

Na konferenci byly prezentovány  a diskutovány aktivity a výsledky uplynulého období a naplánovány kroky pro další působení ETN v evropském regionu. Hlavním cílem pro další období je poskytovat svým lokálním (národním) zákazníkům širší spektrum služeb v mezinárodním prostředí a usnadňovat jim tak jejich primární činnost, kterou je výroba, nákup a prodej zboží. Tohoto cíle by mělo být dosaženo pokračující integrací mezi jednotlivými členy sdružení a jejich službami.

Součástí konference byla i návštěva norské pošty (www.posten.no/en) spojená s profesionální prezentací a praktickými ukázkami vysoce automatizovaných logistických procesů. Právě vysoká automatizace doprovázená snížením nákladů umožnila norské poště poskytovat své služby v rámci všech skandinávských zemí, což řeší sesterská společnost (www.bring.com). 

Workshop o podnikání v USA

15.6.2017 - Dovolujeme si Vás pozvat na námi pořádaný workshop Podnikání v USA: o čem se běžně nemluví. Akce se bude konat 28. 6. od 10:00 v prostorech pražského Impact Hubu, účast je zdarma. Více informací najdete na letáku níže. V případě zájmu o účast na workshopu bychom Vás z kapacitních důvodů poprosili o e-mailové potvrzení adresu na sekretariat@cns.cz. Těšíme se na Vás!  

Zobrazit fotogalerii >

Projekt „Záruky pro mladé ve Středočeském kraji“

8.6.2017 - Naše IT oddělení přijalo v rámci projektu „Záruky pro mladé ve Středočeském kraji“ do pracovního kolektivu nového kolegu. Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, konkrétně z Operačního programu Zaměstnanost, a státního rozpočtu České republiky. Hlavním cílem projektu je začlenění mladých lidí do 29 let věku (včetně) na trh práce, poskytnout této skupině mladých lidí prostřednictvím odborné praxe dovednosti pro výkon konkrétní profese.

Díky projektu získávají mladí lidé odborné znalosti, které zvyšují jejich kvalifikaci a pomáhají naplňovat požadavky budoucích potenciálních zaměstnavatelů. V neposlední řadě pak účastníci získávají správné pracovní návyky a seznamují se s chodem jednotlivých firem včetně jejich firemní kultury. Pevně věříme, že se nový kolega úspěšně začlení do našeho pracovního kolektivu a naplníme tak poslání projektu.

Výletní loď 2017

​2.6.2017 - Na konci května jsme uspořádali pro naše zákazníky již tradiční a velmi oblíbenou vyhlídkovou plavbu Prahou. Během plavby jsme minuli nejznámější historické památky a architektonické skvosty. Průběh plavby byl doplněn poutavým komentářem zkušeného průvodce, který ke každé budově či lokalitě sdělil zajímavé informace, které nejsou běžně známy. Zafungovala také objednávka v meteorologickém ústavu, takže plavbě přálo krásné slunečné počasí. K pohodové plavbě přispívalo výborné pohoštění, zábavný program pro děti a ochutnávka rumu pro dospělé. Musíme říct, že se plavba velice vydařila a podle zpětné vazby od našich zákazníků se na ni mnozí již nyní těší.

Zobrazit fotogalerii >

Dětský den 2017

22.5.2017 - Na zahradě před naší firmou proběhl dne 18. května další ročník Dětského dne pro děti našich zaměstnanců. Děti plnily různé úkoly, házaly míčkem na cíl, skákaly v pytli, chodily na chůdičkách a mnoho dalšího. Za splnění úkolů si každé dítko vysloužilo malou odměnu. Po splnění disciplín byl pro zábavů dětí k dispozici také skákací hrad a zdravé ovocné občerstevní. Občerstvení bylo připraveno i pro rodiče a naše další kolegy. 

Zobrazit fotogalerii >

Seminář Budoucnost české energetiky II

19.5.2017 - Pracovníci CNS a.s., jakožto členi Technologické platformy energetické bezpečnosti ČR (www.tpeb.cz), se dne 11. května 2017 zúčastnili Semináře Ústřední odborné komise ČSSD pro průmysl a obchod na téma Budoucnost české energetiky II. Akce se konala pod záštitou poslance PSP ČR Ing. Milana Urbana v prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Klíčovým tématem, jenž se prolínal všemi příspěvky, byl návrh energetické politiky ČR pro další desetiletí, který by měl zajistit soběstačnost ČR v této strategické oblasti. CNS a.s., potažmo platforma TPEB, se na semináři podílela příspěvkem v oblasti zajištění bezpečnosti kritické infrastruktury, což je zejména v poslední době velmi důležité a aktuální téma. Semináře se účastnili zástupci politické, akademické i privátní sféry a prezentované příspěvky vzbudily živou diskusi, neboť je všem jasná důležitost energetiky, jako jedné z hlavních strategických oblastí pro fungování státu. TPEB účasti na semináři také využila pro propagaci svých diskusních Kulatých stolů, které se budou zabývat jednotlivými segmenty zabezpečení bezpečnosti kritické (v tomto případě energetické) infrastruktury.

Nová verze produktu SELMA

12.5.2017 - Dne 3.5.2017 byla u významného zákazníka synlab czech s.r.o. nasazena do ostrého provozu nová verze aplikace SELMA. Tato verze zvýšila efektivitu a rychlost zpracování žádanek v laboratořích zákazníka, výrazně zjednodušila proces zpracování EU–pojištěnců a v neposlední řadě přinesla vyšší efektivitu při čtení čárových kódů.

Aplikace Safety4Data prošla HIPAA auditem

24.4.2017 - Nová verze naší aplikace pro zabezpečené přenosy dat Safety4Data úspěšně prošla na americkém trhu HIPAA a HITECH auditem! Obě tyto normy ve Spojených státech regulují nakládání s osobními daty pacientů ve zdravotnictví. S novou verzí tak můžeme začít nabízet naší aplikaci rovněž zdravotnickým subjektům, kterým naše aplikace pomůže dosáhnout požadované bezpečnosti při nakládání s citlivými daty pacientů. Audit i závěrečnou zprávu pro nás vyhotovila renomovaná americká právní firma Dickie McCamey.

Školení k GDPR

20.4.2017 - Pár našich kolegů se včera účastnilo workshopu na téma nového režimu ochrany osobních údajů spojené s GDPR. Odborný seminář vedli odborníci z jedné ze špičkových českých právních kanceláří. Stále je nutné mít na paměti, že tato významná změna nabyde v platnost od května roku 2018! 

A o co se vlastně jedná? GDPR sebou přinese spoustu nových výkladových a metodických pokynů a dále se bude např. významně zabývat pseudonymizovanými údaji, jaké důležité povinnosti plynou pro správce a zpracovatele osobních údajů a jakou roli bude ve společnosti muset zastávat pověřenec pro ochranu osobních údajů. V neposlední řadě jsme získali informace o tom, jak je to s předáváním údajů do třetích zemí a mezinárodním organizacím. Samozřejmě došlo i na téma sankcí, které budou plynout z nedodržování zásad a povinností směrem k GDPR. 

Na základě naší iniciativy byla založena česká pobočka mezinárodní aliance EurTradeNet

17.4.2017 - Společnost CNS a.s. již dlouhá léta působí v mezinárodní aplikaci EurTradeNet, která se zabývá výměnou znalostí a zkušeností v oblasti mezinárodního obchodu a logistiky s cílem co nejvíce zjednodušit fungování firem v globálním měřítku. Na základě pozitivních zkušeností nabídla CNS tuto možnost i svým spřáteleným firmám podnikajících v této oblasti. Vzhledem k jejich zájmu došlo k rychlé dohodě a v průběhu ledna byly zahájeny kroky k založení české národní pobočky v rámci aliance ETN.

Ustavující zasedání, za účasti vedení ETN, reprezentované paní Maite Miret, generální ředitelkou ETN, a zástupců jednotlivých českých členů proběhl v Praze na počátku dubna. Během jednání byly potvrzeny deklarované cíle aliance a zástupci české pobočky ETN byli pozváni na globální setkání ETN, které se bude konat tento květen v Oslu.

Akce byla završena neformálním posezením v restauraci Bellevue, kde měli účastníci akce možnost ocenit um michelinských kuchařů. 

Zobrazit fotogalerii >

Třetí fáze propojení systémů Open Lims a SELMA

12.4.2017 - V průběhu března pokračoval úspěšně implementační projekt napojení laboratorního informačního systému FONS OpenLims od firmy Stapro na firemní laboratorní integrační systém SELMA. Na základě zkušeností z prvních fází projektu, které byly provedeny v jiných laboratorních provozech, proběhla třetí implementační fáze již v další laboratoři s kritickými provozy. Samotné zahájení provozu nového rozhraní proběhlo bez jakýchkoliv negativních dopadů na provoz laboratoře i na žádající lékaře.

ELISA má nového významného zákazníka

3.4.2017 - Počátkem roku 2017 firma na základě výběrového řízení získala velmi významného a velkého zákazníka – Státní oblastní archiv Praha. V současné době u uvedeného zákazníka vrcholí ověřovací provoz naší spisové služby ELISA. Na začátku měsíce dubna bude ověřovací provoz ukončen a dojde k překlopení provozu do produkčního prostředí.

Doprovodná mise do Kanady

31.3.2017 - Kolegové z IT-CNS se v pátek připojili k business delegaci, která doprovázela ministra zahraničích věcí České republiky Lubomíra Zaorálka na jeho návštěvě Kanady. Na pátečním businessovém fóru v Torontu byla představena jak ČR, tak oblast Ontaria, a poté také jednotlivé zúčastněné firmy, včetně té naší. Akce dále pokračovala obědem a B2B jednáními mezi českými a kanadskými firmami. Tímto krokem navazujeme na naše předchozí cesty do Toronta, které nás zaujalo natolik, že uvažujeme o otevření pobočky rovněž tam.

Zobrazit fotogalerii >

Certifikát systému managementu kvality ISO 9001:2015

20.3.2017 - Podařilo se nám opětovně obhájit certifikát systému managementu kvality ISO 9001:2015! Kdo za tím stojí? Je to zkušený tým našich profesionálů, kteří společnost reprezentují, a kteří kvalitu ve společnosti podporují. Právě ona kvalita, versus spokojený zákazník je pro nás tím největším úspěchem. 

Pokusíme se Vám kvalitu u nás přiblížit o něco více. Společnost CNS a.s. pod vedením Luboše Hajna, jakožto představitele vedení pro kvalitu, společně s manažerkou kvality Lucií Boučkovou, neustále pečují o udržování a rozvíjení systému managementu kvality ve společnosti. Neodmyslitelně k nim patří také interní auditoři, bez kterých by udržování systému kvality nemohlo fungovat. Je třeba zmínit, že interní auditoři jsou kmenoví zaměstnanci CNS a.s., a tudíž je zaručené, že problematice ve společnosti zcela rozumí. Naši zaměstnanci jsou k auditorské činnosti vyškoleni, a to na profesionální úrovni.
V rámci dozorového auditu prováděného společností DNV-GL jsme obhájili náš certifikát systému managementu kvality. Chtěli jsme být o krok před konkurencí, a proto jsme se rozhodli přejít již v loňském roce na novou normy ISO 9001:2015, z původní normy ISO 9001:2008.

We4Startups - článek na Lupa.cz

15.3.2017 - O naší účasti na konferenci We4Startups ve Washingtonu jsme tu již informovali, nyní se o ní píše i na Lupě. Přečtěte si, co o konferenci napsal Jan Sedlák, včetně vyjádření našeho kolegy Jakuba Volemana: http://www.lupa.cz/clanky/trumpuv-poradce-rudy-giuliani-se-setkal-s-ceskymi-bezpecnostnimi-firmami/

We4Startups konference ve Washingtonu, D.C.

10.3.2017 - Kolegové z americké pobočky v Pittsburghu se tento týden zúčastnili cybersecurity konference We4Startups a dalších přidružených akcí pořádaných zeměmi V4 a velvyslanectvím ČR ve Washingtonu DC. V pondělí probíhala v budově ambasády jednání českých a amerických firem působících v oblasti cybersecurity, a ve večerních hodinách se konala recepce v rezidenci polského velvyslance. V úterý se pak konala samotná konference We4Startups v Headquarters Google ve Washingotnu DC. Na akci vystoupil mimo jiné bývalý starosta New Yorku Rudi Giuliani a americký senátor Joe Manchin. Následovaly panelové diskuze a prezentace firem, kde naši kolegové prezentovali IT-CNS a produkt Safety4Data. Ve středu byla akce zakončena B2B jednáními ve Fairfax County.

Zobrazit fotogalerii >

Vzdělávání vývojářů

8.3.2017 - Jako v každém roce, tak i letos byla vedením uvolněna poměrně velká finanční částka vyčleněná na vzdělávání pracovníků SW oddělení. V rámci zvyšování kvalifikace se již sedm pracovníků SWO v lednu a v únoru 2017 zúčastnilo celkem čtyř kurzů pořádaných povětšinou počítačovou školou GOPAS, jeden kurz byl realizován vzdělávacím zařízením Unicorn Education. Další pracovníci již mají rezervace na kurzy v dubnu a květnu 2017. Cílem sebevzdělávání je získávat vědomosti o nových technologiích a prohlubovat znalosti vývojářů, což by mělo vést ke zkvalitnění celého vývoje.

Konference Kybernetická bezpečnost v ČR

2.3.2017 - Kolegové, kteří se v naší společnosti specializují na problematiku kybernetické bezpečnosti, se zúčastnili konference Kybernetická bezpečnost v ČR pořádané agenturou CzechInvest. Mezi hlavní témata patřila role Národního centra pro kybernetickou bezpečnost, kybernetická kriminalita a vliv lidského faktoru v rámci kybernetického útoku. Zejména případová studie s praktickými doporučeními z nedávno odhaleného kybernetického útoku (průmyslové špionáže), nazvaného výzkumníky Operation BugDrop, byla velice zajímavá a pro praxi našich kolegů velmi přínosná.

CySeCo se stává novým členem ETN

28.2.2017 -  Sdružení CySeCo z.s. (Cyber Security Community), mezi jehož zakládající členy patří i naše společnost CNS, se stalo nový partnerem organizace EurTradeNet (ETN) na úrovni ETN Affiliation. Organizace ETN byla založena v roce 2003 s cílem globálně zastupovat poskytovatele cenlních a souvisejících služeb (CRSPs), tedy společností, které poskytují IT řešení umožňující obchodníkům electronicky řešit jejich celní řízení. Cyber Security Community je profesní spolek zaměřený na problematiku kybernetické bezpečnosti. Jeho cílem je zvyšovat úroveň zabezpečení dat v soukromém i veřejném sektoru, k čemuž přispívá popularizační a edukativní činností, vývojem nových inovativních aplikací a výzkumnými projekty v oblasti nových šifrovacích technologií.

 

Ze vzájemné spolupráce ETN a CySeCo budou čerpat členové obou organizací, které se dohodly na šíření znalostí a zkušeností napříč organizacemi, poskytování odborných rad pro členské společnosti, a stanovování společných cílů, kterých by měly obě organizace společně dosahovat. Jak zástupci CySeCo, tak ETN, se pak budou účastnit vzájemně pořádaných akcí. Pevně věříme, že díky této spolupráci vzroste i úroveň námi nabízených služeb v oblasti elektronického celního procesu. 

Školení Databáze a SQL

21.2.2017 - Vybraní pracovníci oddělení podpory aplikací absolvovali školení „Databáze a platforma SQL“, které bylo zaměřeno na uvedení do problematiky ukládání a správy dat v databázích. Školení se věnovalo tématům databáze a databázové produkty se zaměřením na MS SQL Server, systém řízení báze dat, nástroje pro správu databáze, MS Management Studio, relační databáze, tabulky, záznamy a jejich atrituty, vztahy mezi tabulkami, jazyk SQL a jeho základní příkazy. Takto pojaté školení pomůže pracovníkům oddělení lépe identifikovat (a popsat) případné chyby a efektivněji testovat, což v celkovém rámci přinese kvalitnější podporu a rychlejší uvedení nových verzí produktů do produkčního nasazení.

PTC Akce v Pittsburghu: CIO Insights s Oracle CIO

17.2.2017 - Kolegové z naší pittsburghské pobočky IT-CNS se dnes zúčastnili akce organizace Pittsburgh Technology Council, na které jako speaker vystoupil CIO společnosti Oracle Mike Sunday. Mike mluvil především o vzrůstajícím trendu používání cloudu a jeho důležitosti do budoucna, o důležitosti inovací, a také nezapomněl zmínit Pittsburgh jako město s jedním z největších potenciálů v oblasti IT businessu.

Zobrazit fotogalerii >

TPEB ČR se stává výzkumnou organizací ČR

14.2.2017 - Technologická platforma Energetická bezpečnost ČR (TPEB ČR), mezi jejíž členy patří mimochodem i naše společnost CNS, byla na základě rozhodnutí Rady vlády pro vědu, výzkum a inovace ze dne 27. ledna 2017, zařazena na seznam výzkumných organizací České republiky. Změna statusu tak potvrzuje výzkumný potenciál platformy, respektive jejím členům, a zároveň jim dává nové příležitosti, pokud se budou ucházet o veřejnou podporu v programech výzkumu, vývoje a inovací. TPEB ČR je také dlouhodobě zařazena v systému ECAS jako výkumná organizace v registru příjemců na stránkách „Research & Innovation“v souvislosti se svým aktivním zapojením do mezinárodních konzorcií a projektů v rámci programu Horizon 2020, Rámcového programu pro výzkum a inovace EU.

Druhá fáze propojení systémů Open Lims a SELMA

6.2.2017 - V průběhu ledna pokračoval úspěšně implementační projekt napojení laboratorního informačního systému FONS OpenLims od firmy Stapro na firemní laboratorní integrační systém SELMA. Na základě zkušeností z první fáze projektu, která byla provedena v menším laboratorním provozu, proběhla další implementační fáze již ve velké laboratoři s kritickými provozy. Samotné zahájení provozu nového rozhraní proběhlo bez jakýchkoliv negativních dopadů na provoz laboratoře i na žádající lékaře.

Business Consulting

25.1.2017 - Nezáleží na tom, jestli jste start-up s novým nápadem, nebo firma, pro kterou je dosavadní region už malý a potřebuje expandovat dál, za hranice země, kontinentu, nebo prostě jen chcete zkusit štěstí jinde, zkusit něco nového. Ve všech případech je vstup na americký trh složitější, než si možná myslíte.

 

V CNS jsme si tímto prošli, když jsme před pár lety zakládali novou firmu v Pittsburghu. Ačkoli vnímáme USA jako zemi nám Evropanům velmi blízkou, kulturních rozdílů napříč USA je tolik, že nejedna evropská firma vstup na americký trh vzdala. My jsme to nevzdali, všechny dosavadní překážky jsme překonali a máme tak na americkém trhu fungující firmu včetně personálního obsazení a několikaleté zkušenosti s tamním prostředím.

 
Za dobu působení na severoamerickém trhu jsme potkali více českých firem, které měly zájem o vstup na tento trh anebo se o to na různých úrovních úspěchu pokoušely.
 
Avšak na první pohled vysoké náklady, značně nepřehledná situace kolem vízové politiky USA, složité daňové zákony, výrazné odlišnosti mezi jednotlivými státy nebo také jiné prostředí a zvyklosti z pohledu osobního života mnohé z nich odradily. Tyto zkušenosti nás dovedly k myšlence, že českým a slovenským firmám dokážeme vstup na americký trh výrazně zjednodušit.
 
V portfoliu námi nabízených služeb tak naleznete širokou škálu činností, které jsou pro vstup na severoamerický trh nezbytné. Pokud jste si s myšlenkou vstupu na americký trh byť jen nezávazně pohrávali, úvodní konzultace s námi vám pomůže v rozhodování, zda se tímto směrem opravdu vydat.

Optimalizace systému YODA

20.1.2017 - Optimalizací algoritmů interního informačního systému YODA a pracovních postupů se nám podařilo u zákazníka z laboratorního sektoru zkrátit dobu nutnou pro každoměsíční výpočet vykazovaných bodů na zdravotní pojišťovny o 2 dny. Zároveň s tím budeme pro zákazníka poskytovat online podporu v průběhu celého procesu zpracování, tedy i v mimopracovní dobu.

Rekordní čísla v Call Centru

17.1.2017 - Naše Call Centrum, které provozujeme pro jednoho ze zákazníků z oblasti poskytování laboratorních služeb, včera vyřídilo rekordních 1300 telefonických hovorů, což je nové denní maximum. I díky těmto číslum pak vidíme důležitost námi poskytovaných služeb.

2. Série blogu o kybernetické bezpečnosti

10.1.2017 - Se začátkem roku 2017 jsme začali s vydáváním druhé série našeho blogu o kybernetické bezpečnosti. V první sérii jsme začínali od úplných základů o šifrování a vymezení pojmů, přes historický vývoj v oblasti šifrování, až po moderní kryptovací technologie v čele s použitím Vernamovy šifry. Druhou sérii nyní začínáme článkem Politika hesel - Více restrikce nemusí znamenat více bezpečí. Článek si můžete přečíst zde: http://blog.cns.cz/2017/01/09/politika-hesel/. Přejeme příjemné čtení.

PF 2017

23.12.2016 - Za celý kolektiv CNS a.s. Vám přejeme příjemné prožití vánočních svátků a hodně štěstí, zdraví, úspěchů a spokojenosti do nového roku. 

Zobrazit fotogalerii >

Propojení systémů OpenLims a SELMA

21.12.2016 - Pracovníci CNS v polovině prosince úspěšně napojili laboratorní informační systém FONS OpenLims od firmy Stapro na firemní laboratorní integrační systém SELMA. Spuštění vzájemné komunikace těchto dvou klíčových systémů pro laboratorní provoz proběhlo úspěšně, a to díky rozsáhlé předchozí přípravě nejen obou dodavatelských společností, ale také za vydatné pomoci pracovníků zákazníka. Získané zkušenosti budou využity při implementacích na dalších pracovištích našeho klienta.

Vánoční večírek 2016

16.12.2016 - Včera se v restauraci Camp Mělník konal náš firemní vánoční večírek. Jako každý rok byla i letos hojná účast, spousta výborného jídla, rozdávání vánočních dárků a spousta zábavy. Všem zúčastněným zaměstnancům ještě jednou děkujeme a přejeme příjemné prožití vánočních svátků a hodně štěstí do nového roku.

Zobrazit fotogalerii >

Nový zákazníci Spisové služby

12.12.2016 - Naše firma v tomto období vyhrála dvě výběrová řízení vypsaná významnými organizacemi na dodání produktu pro spisovou službu. Naše spisová služba s názvem ELISA bude na základě těchto výběrových řízení dodána do Státního oblastního archivu v Praze a do Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod.

Konference Konvergovaná bezpečnost v energetice a dopravě

07.12.2016 - Pracovníci společnosti CNS a.s. se v rámci našeho členství v Technologické platformě energetické bezpečnosti ČR, zúčastnili konference Konvergovaná bezpečnost v energetice a dopravě, která proběhla v zajímavých prostorách Národního technického muzea.  Konference se soustředila jak na teoretické otázky v oblasti bezpečnosti, tak i na praktické aplikace nasazené v reálném provozu. Řečníci pocházeli z akademické sféry, z oblasti státní správy, ale i z velkých komerčních firem. Bylo zajímavé sledovat úhel pohledu na otázku bezpečnosti těchto zcela odlišných sektorů společnosti. Mimo jiné i z tohoto důvodu, byla konference velice zajímavá a poučná a bylo pro nás přínosem se jí zúčastnit.

Školení EET

5.12.2016 - Náš technik se v listopadu zúčastnil školení k Elektronické evidence tržeb (EET), jejíž první kolo odstartovalo již 1. prosince 2016. V rámci technologických příprav na EET je nutná znalost potřebného hardware i software, a to hlavně při jeho instalaci. Díky absolvovanému školení jsme tak schopni kvalifikovaně asistovat při zavádění EET všem našim zákazníkům. 

Napsali o nás – Proud Blog pennsylvánské vlády

28.11.2016 - Na oficiálních stránkách pennsylvánské vlády v sekci Proud Blog vyšel článek Pennsylvania is the New International Tech Hotspot (Pennsylvánie je nový mezinárodní technologický hotspot), jehož tématem je hlavně úspěch naší pobočky IT-CNS z Pittsburghu. Článek zmiňuje mimo jiné výhodnou lokaci čtvrti East Liberty v Pittsburghu, která v minulosti přilákala technologické giganty jako Google nebo Uber, a také výhody námi prodávané aplikace pro šifrovaný přenos dat Safety4Data. Celý článek si v angličtině můžete přečíst zde: http://dced.pa.gov/paproudblog/pennsylvania-new-international-tech-hotspot/#.WCHfQfnhCUm

Obnova členství v Czech ICT Alliance

22.11.2016 - V průběhu listopadu jsme obnovili naše členství v organizaci Czech ICT Alliance. Czech ICT Alliance již 10 let propojuje státní a podnikatelskou sféru. Svou činností se snaží podpořit jak stávající, tak i etablované české společnosti na poli ICT prostřednictvím řady podnikatelských zahraničních misí. Mezi hlavní činnosti organiazce mimo jiné patří pořádání seminářů a workshopů se zahraničními investory, účast na společných stáncích významných veletrhů či organizací, a účast na akcích zaměřených na vzdělávání a projektovou podporu. Czech ICT Alliance ve spolupráci s CzechInvestem a ostatními partnery realizuje program Czech ICT Incubator a také provozuje nový pražský inkubátor Prague Startup Centre. Jsme rádi, že i v následujícím období můžeme být součástí Czech ICT Alliance. 

Cyber Security konference v Pittsburghu

18.11.2016 - Včera se naši kolegové z IT-CNS zúčastnili události “BMWi German Mission on Cyber Security: Conference and Panel Discussion”. Akce byla pořádána Německo-americkou hospodářskou komorou ve spolupráci s Carnegie Mellon University, současným světovým lídrem ve vzdělávání technologických a kybernetických odborníků. Akce se odehrávala formou panelových diskuzí na aktuální témata kybernetické bezpečnosti, a byla zakončena večerní networkingovou recepcí v prostorách místní botanické zahrady. Mezi účastníky byly kromě firem z německé business delegace do USA také pittsburgské firmy působící v oblasti kybernetické bezpečnosti, jako například právě naši kolegové.  

Zobrazit fotogalerii >

Školení Kaspersky

14.11.2016 - Vybraní technici IT odděleni CNS se zúčastnili třídenního technického školení Kaspersky Endpoint Security and Management. Fundamentals. Během školení byly detailně představeny produkty Kaspersky Security Center 10 a Kaspersky Endpoint Security 10 for Windows. Díky proškolení techniků se opět pozvedla odbornost služeb, které naše společnost nabízí  a může tak uspokojit potřeby našich klientů v oblasti kybernetické bezpečnosti, která je v dnešních dnech stále důležitější. 

Tech 50 Awards v Pittsburghu

08.11.2016 - Minulý týden se kolegové z naší americké pobočky IT-CNS zúčastnili slavnostního předávání cen nejlepším pittsburghským technologickým firmám Tech 50 Awards. Letos se jednalo o jubilejní 20. ročník této akce pořádané místní organizací Pittsburgh Technology Council. Inovativní technologické firmy tento rok soutěžily v následujících kategoriích: Startup roku, Inovátor v kategorii spotřebitelských produktů, CEO roku, Inovátor roku v oblasti Health IT, Inovátor roku v oblasti Life Sciences, Poskytovatel Inovativních technologií, Inovátor roku v kategorii průmyslu, IT Firma roku, a Kulturní lídr roku. Mezi vítězi se umístila například edukační jazyková aplikace Duolingo, tvůrce sportovních aplikací pro NFL, NHL a NBA YinzCam, nebo Jesse Schell, CEO populárního tvůrce počítačových her Schell Games. Všem vítězům i finalistům gratulujeme.  

Zobrazit fotogalerii >

Doprovodná podnikatelská mise do Kanady

31.10.2016 - V říjnu se jeden z našich kolegů z americké pobočky IT-CNS, Inc. připojil k Doprovodné podnikatelské misi doprovázející náměstka ministra zahraničních věcí ČR, pana Miloslava Staška, do Kanady. Mise organizovaná Hospodářskou komorou České republiky byla primárně zaměřena na oblasti zdravotnictví a technologií a odehrávala se v Torontu a jeho okolí. Na programu bylo mimo jiné podnikatelské fórum Czech Republic: Strategic Partner in Central Europe, představení Ontario Chamber of Commerce, B2B jednání s představiteli kanadských firem, Business Networking Luncheon v Kitchener, ale i návštěva Waterloo Oktoberfestu. Misi hodnotíme velice kladně zejména díky novým informacím ohledně kanadského trhu a cenným kontaktům, které jsme v průběhu mise získali.

Zobrazit fotogalerii >

Konference TPEB: Aktuální výzvy v oblasti kritické infrastruktury

25.10.2016 - Dne 13. října 2016 se konala konference Technologické platformy energetické bezpečnosti ČR (www.tpeb.cz) na téma Aktuální výzvy v oblasti kritické infrastruktury v prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pod záštitou Podvýboru pro energetiku.

Záměrem konference bylo prezentovat možnosti jednotlivých členů, ale i Platformy jako celku, v současné složité mezinárodní situaci, jež se přímo i nepřímo dotýká zájmů České republiky a jejích obyvatel. Na konferenci zazněly příspěvky od zástupců politické, akademické i byznysové sféry.

Zástupce společnosti CNS a.s., jakožto člena Platformy specializovaného na oblast kybernetické bezpečnosti, vystoupil s přednáškou na téma současných kybernetických hrozeb a zároveň prezentoval sofistikovaný systém Safey4Data pro vysoce zabezpečenou výměnu informací mezi definovanými uživateli. Systém (platforma) S4D je v současné době plně využíván uživateli nejen v Evropské Unii, ale také ve Spojených státech.

Zobrazit fotogalerii >

Školení Profesionální komunikace a zvládání stresu

17.10.2016 - Naše kolegyně z call centra laboratorních služeb v současné době procházejí školením Profesionální komunikace a zvládání stresu, které probíhá za běžného provozu v pracovní době, na základě odposlechu prováděných hovorů, a je zakončeno certifikací školených pracovnic. Školitelem je zkušený odborník v oblasti, Ing. Roman Šetka. Školení v call centru probíhá periodicky a je díky němu zvýšen standard služeb, které naše operátorky poskytují.

Seminář k ambulantnímu informačnímu systému MONA

12.10.2016 - V rámci vývoje a propagace nové aplikace (ambulantního informačního systému) MONA jsme připravili pro lékaře workshop s tematickým zaměřením „Mona – Aplikace pro vedení Vaší ordinace“, který probíhal v krásném prostředí zámku Loučeň a byl přínosem jak pro uživatele, tak tvůrce systému. Celá akce byla ve večerních hodinách zakončena speciální noční prohlídkou prostor zámku Loučeň při svíčkách. Díky kladné odezvě lékařů se těšíme na další pokračování workshopu, třeba v jiném příjemném místě.

Mimořádná doprava zaměstnanců

03.10.2016 - V měsíci září 2016 byla u významného zákazníka z oblasti automobilového průmyslu nasazena do ostrého provozu nová verze aplikace MDZ (Mimořádná doprava zaměstnanců). Jejím prostřednictvím zákazník organizuje svoz či rozvoz zaměstnanců na pravidelné i mimořádné směny z lokalit, které v potřebných časech nedisponují autobusovou či vlakovou přepravou. Aplikace na základě požadavků konkrétních zaměstnanců vytváří denní dopravní plány, které zahrnují potřebný počet tras pro vykrytí přepravy všech žádajících zaměstnanců.

Aplikace SELMAVIZE

26.09.2016 - V našem call centru, které poskytujeme jednomu z klíčových partnerů v oblasti laboratoří, jsme spustili novou aplikaci SELMAVIZE určenou k upozorňování na důležité úkoly a monitorování vykonané práce jednotlivých operátorek. Klient aplikace běží nepřetržitě na velké obrazovce v call centru tak, aby každá z operátorek měla představu o provozu a vytížení ostatních. Zároveň je zde zobrazena sumarizace výkonů za celý den a také upozornění na expirující statimy, které je nutné přednostně řešit. Díky SELMAVIZI tak stoupla produktivita práce operátorek call centra především díky větší přehlednosti a optimalizaci procesů. 

Obnova partnerství s firmou Microsoft

07.09.2016 - Obnovení Microsoft Partnerského programu pro naší firmu byl úspěšně dokončeno. Firma CNS opět jako v předchozích letech obhájila partnerský program v kompetenci Gold Application Development. Partnerský program na úrovni GOLD přináší naší firmě velké výhody jak v získávání licencí k programovému portfoliu firmy Microsoft, tak i v silné technické podpoře našeho vývoje ze strany partnera.

Nové komunikační rozhraní

29.08.2016 - CNS a.s. pro svého významného zákazníka v oblasti laboratorních služeb připravila rozhraní, které umožňuje lékařům zasílat do laboratoře elektronické žádanky přímo ze svého ambulantního informačního systému. Využití této možnosti výrazně snižuje čas na odbavení žádanky v laboratoři a také snižuje chybovost v rámci zadávaných údajů. V konečném důsledku tak lékař dostane výsledek rychleji a může stanovit správnou diagnózu a léčebný postup bez zbytečných prodlev. Implementace uvedeného rozhraní je v souladu s obecnou strategií rozvoje eHealth, která klade důraz na digitalizaci všech kroků v komunikaci mezi laboratoří a žádajícími lékaři s příznivým dopadem na efektivitu léčebných procesů, a to z medicínského i ekonomického pohledu.

Obnova partnerství s firmou Microsoft

02.08.2016 - Jako každý rok v tomto období byl zahájen proces obnovy partnerského programu naší firmy s firmou Microsoft a to na úrovni GOLD Application Development. V současné době probíhá obnovování zákaznických referencí naší firmy.

Rozšíření technického oddělení

28.07.2016 - Technické oddělení naší společnosti během posledních měsíců přijalo do svého kolektivu 3 nové zaměstnance. Díky tomuto kroku se jednak rozšíří oblasti specializace našich techniků, ale také zvýší zastupitelnost jednotlivých členů týmu.

Zvyšování úrovně pracovního prostředí

18.07.2016 - V rámci vylepšování pracovního prostředí ve firmě byly zásadně upraveny prostory vývojového oddělení. Na ploše celého SW oddělení byl položen nový koberec a byly provedeny potřebné stavební úpravy pro lepší funkčnost prostoru. Prostor SW oddělení byl kompletně vybaven novým nábytkem, který svým designem a rozmístěním vytváří příznivé prostředí pro intelektuální činnost vývojářů.

Zobrazit fotogalerii >

Houštecký cyklomaraton

04.07.2016 - Kolegové cyklisté se zúčastnili již 13. ročníku prestižního Houšteckého cyklomaratonu ve Staré Boleslavi (www.cyklomaraton.cz). Po obětavém výkonu na pokraji možností a díky výborné taktice se firemní tým umístil na pěkném 8. místě!

 
Zobrazit fotogalerii >

Konference EurTradeNet v Antverpách

26.06.2016 - Ve dnech 9. – 10.6. se společnost CNS .s., jakožto dlouholetý člen zúčastnila pravidelné výroční konference prestižního sdružení EurTradeNet v krásném belgickém městě Antverpy.

 

EurTradeNet (www.eurtradenet.org)  je evropská aliance poskytovatelů služeb souvisejících s celní agendou a logistikou. Zkušenosti těchto firem společně s jejich znalostí místního trhu a legislativy slouží pro zajištění co nejefektivnější celoevropské realizace obchodních procesů napříč jednotlivými státy.

 

Na konferenci byly shrnuty podniknuté kroky v uplynulém období a naplánováno rozšíření integračních procesů mezi jednotlivými členy sdružení. Deklarovaným cílem pro další období je poskytovat svým lokálním (národním) zákazníkům širší spektrum služeb v mezinárodním prostředí a usnadňovat jim tak jejich primární činnost, kterou je výroba, nákup a prodej zboží.

 

Součástí konference byla i návštěva antverpského přístavu (www.portofantwerp.com) spojená s profesionální prezentací a praktickými ukázkami vysoce automatizovaných logistických procesů. Právě vysoká automatizace doprovázená snížením nákladů dostala antverpský přístav na druhé místo v Evropě, přičemž jeho rozvoji je věnována značná pozornost i ze strany belgické vlády.

Zobrazit fotogalerii >

Podnikatelské mise v USA

06.06.2016 - Během května se kolegové z naší Americké pobočky zúčastnili dvou podnikatelských misí v USA. První se konala v Charlotte, NC a byla organizována Velvyslanectvím České republiky ve Washingtonu, DC a Ministerstvem zahraničních věcí ČR, za které se akce účastnil mimo jiné náměstek ministra zahraničí Miloslav Stašek. Součástí akce pak byla schůzka s Honorárním konzulem ČR pro Severní a Jižní Karolinu, návštěva Charlotte Chamber of Commerce a řada business a networkingových akcí. Mise byla zakončena návštěvou Columbie, hlavního města Jižní Karoliny, kde se účastníci setkali s guvernérem a starostou města.

Druhá podnikatelská mise se odehrála ve Washingtonu, DC, kam kolegové zamířili jako doprovod předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, pana Jana Hamáčka. V rámci programu byly navštíveny technologické firmy jako IBM, GE Corporation nebo Google. Proběhla také recepce v sídle pana Velvyslance ČR v USA Petra Gandaloviče. 

Zobrazit fotogalerii >

Dětský den 2016

29.05.2016 - Dne 19.5.2015 v odpoledních hodinách proběhl další ročník „Dětského dne v CNS“ pro děti zaměstnanců společnosti. Počasí se letos vydařilo, což bylo vidět i na hojné účasti dětí. Na programu bylo soutěžení v jednotlivých disciplínách, které děti zvládali skvěle a každý malý účastník si odnesl balíček dobrot, hraček, ale i bezpečnostní svítící pásku. Připraven byl také skákací hrad, a občerstvení jak pro děti, tak pro dospělé. Jedinou kaňkou tak byla prohra našich hokejistů ve čtvrtfinále proti USA i přes naše usilovné fandění.

Zobrazit fotogalerii >

Konference TechEd – DevCon

22.05.2016 - Ve dnech 16. – 19. května 2016 se v multikině Premiere Cinemas Park Hostivař konal již 14. ročník největší IT odborné konference v České republice, známý TechEd-DevCon. Tak jako každý rok, i letos se této konference zúčastnili dva pracovníci softwarového oddělení. Během 4 dnů konference se uskutečnilo 76 přednášek od 42 odborníků z řad IT Pro, vývojářů a databázistů.

UML Školení

10.5.2016 - V rámci vzdělávání programátorů proběhlo ve firmě pětidenní in-house školení na téma „Postupy návrhu IS pomocí UML a OOP pro začátečníky a mírně pokročilé“. Školení zabezpečovala firma OBJECT CONSULTING s.r.o., přednášejícím byl známý český odborník pro jazyk UML a objektově orientované programování RNDr. Ilja Kraval. Vzhledem k významnosti přednášené látky se toto školení ve firmě koná již po čtvrté, vždy když v SW oddělení je několik programátorů, kteří toto školení neabsolvovali. Školení se však téměř vždy účastní i programátoři, kteří již prošli uvedeným školením, protože každý nový kurz vždy přinese nové poznatky. Školení bylo opět velmi úspěšné.

Školení TOGAF

03.05.2016 - Na začátku dubna se vybraní pracovníci CNS a.s., zúčastnili školení TOGAF (The Open Group Architecture Framework), což je mezinárodně respektovaný standard pro řízení IT architektury ve společnostech, nezávisle na jejich oboru podnikání a velikosti. TOGAF funguje jako metodika, která doporučuje, jak strategicky řídit a plánovat vývoj IT na úrovni software i hardware. Mezi klíčové přínosy implementace TOGAFu patří snížení nákladů na vývoj, podporu a údržbu aplikací, rozšíření kompatibility mezi jednotlivými používanými aplikacemi, případně snížení jejich počtu, snadnější řešení kritických stavů a vyšší flexibilita při řešení nenadálých požadavků. Výše uvedené znalosti pracovníci CNS využijí nejen pro potřeby své vlastní společnosti, ale i ve prospěch zákazníků.

Elektronická fakturace EuroDat

29.04.2016 - V rámci snahy o snížení zátěže na životní prostředí jsme spustili projekt přechodu na elektronickou fakturaci u další z našich služeb. Spolu s březnovými fakturami byly zákazníkům služby Eurodat rozeslány souhlasy s elektronickou fakturací. Udělalo nám radost, že ani ne za měsíc máme přes 60 % kladných odpovědí.

 

Burza práce v Mělníku

26.04.2016 - Firma CNS a.s. se 14. 4. 2016 prezentovala na akci Burza práce v Mělníku, kterou pořádala Krajská hospodářská komora Střední Čechy ve spolupráci s Úřadem práce ČR a Krajským úřadem Středočeského kraje v Masarykově kulturním domě. 

E-shop

Pohotovost EuroDat
v mimopracovní dobu:
+ 420 737 219 701

Twitter Facebook LinkedIn
EET